Zajęcia formacyjne 2017/2018

Formacja Liderów

Jezus mówił, że ostatni będą pierwszymi. Twierdził, że przyszedł, by służyć, a nie aby służono Jemu. Wizja przyszłości, o której dużo mówił, nie zawsze była w pełni rozumiana, ale dawała nadzieję i zachęcała do zmian.
Wybrał dwunastu niedoświadczonych ludzi i w bardzo krótkim czasie zmienił ich do tego stopnia, że byli w stanie nie tylko formować kolejnych uczniów, ale prowadzić ewangelizację, która dosłownie zmieniła świat.

Mówiąc o Jezusie nie spotykamy się z określeniem „lider”, „przywódca” i nasze wyobrażenie o Nim zdecydowanie odbiega od wizerunków osób, które pełnią funkcję lidera. Jednak to właśnie On utworzył jedną z największych na świecie organizacji - wspólnotę, Kościół, który rozwija się i funkcjonuje przez 2 tysiąclecia.

Zapraszamy do formacji liderów, na którym będziemy zgłębiać liderstwo biblijnych przywódców, aby dojść finalnie do liderstwa na wzór Jezusa.

zajęcia prowadzi: Magdalena Plucner

Zaloguj się, by skomentować
Top