Zajęcia formacyjne 2017/2018

Posługa Modlitwy Charyzmatycznej

Zajęcia są kontynuacją formacji ewangelizatora. Zawierają wskazówki, jak poprowadzić osobę ewangelizowaną przez modlitwę przebaczenia i odrzucenia zła, jak nauczyć ją modlić się od momentu nawrócenia i przyjęcia Jezusa, jak powrócić do przyjmowania sakramentów oraz przedstawiać Bogu konkretne sprawy swojego życia. Są to warsztaty prowadzenia modlitwy i nauczenia innych prostej modlitwy oddania się Bogu i zawierzenia Mu w pełni. Omawiamy modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne, fizyczne, o uwolnienie, a także zagrożenia duchowe oraz wymagania stawiane osobie posługującej.

Świadectwo Ewy, uczestniczki zajęć Posługi Modlitwy:

Warsztaty posługi modlitewnej były dla mnie wyjątkowym doświadczeniem. Dzięki nim zrozumiałam, jak ważne są nasze doświadczenia z dzieciństwa i jak mocno one wpływają na późniejsze dorosłe życie. Podczas warsztatów dowiedziałam się, jaką rolę odgrywa przebaczenie w uzdrowieniu wewnętrznym, poznałam wiele zagrożeń duchowych ukrytych w dzisiejszej kulturze masowej i nabrałam odwagi do posługiwania modlitewnego. Teraz, dzięki warsztatom, sama pomagam innym tego wszystkiego doświadczyć. Czas warsztatów to przede wszystkim czas łaski, w której Duch Święty ogarnia swoją mocą.
                                             Ewa

 

zajęcia prowadzi: s. M. Tomasza CSC

Zaloguj się, by skomentować
Top