Małgorzata Czajka


Małgorzata Czajka – nauczyciel, muzyk, autorka tekstów, lider uwielbienia. Członek koszalińskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, głosząca rekolekcje w całej Polsce oraz poza jej granicami. Wieloletni organizator rozmaitych wydarzeń chrześcijańskich, nie tylko muzycznych. Założycielka diakonii uwielbienia tańcem w diecezji pelplińskiej. Od wczesnego dzieciństwa czynnie posługująca w chórach i zespołach uwielbienia. Prowadząca szkolenia, kursy i rekolekcje dla muzyków uwielbienia Akademii Rozwoju Talentów, a jednocześnie doskonaląca swoje umiejętności pod okiem najlepszych specjalistów. Obecnie wraz z zespołami DNA – Dla Nas Abba oraz Pieśń chwały posługuje na rekolekcjach, wydarzeniach ewangelizacyjnych oraz strefach chwały w całej Polsce.


Od kiedy pamiętam moje serce grało i śpiewało dla Tego, do którego należy świat
i wszystkie jego dźwięki. Bóg – Ojciec. Tak bliski, kiedy usta dziecka oddają Mu chwałę. Najpierw śpiewałam sama, potem z rodziną, później angażowałam rówieśników. Kiedy wokoło świat był zalewany muzyką rozrywkową zapraszającą do zabawy, ja myślałam
o pustym kościele, w którym czeka Bóg, by usłyszeć pieśń uwielbienia. Nie wyobrażałam sobie życia bez śpiewania dla Boga, z Bogiem i w Bogu.. w czasie którego odbywało się to wspaniałe spotkanie z najlepszym Przyjacielem, który wie wszystko i wszystko może. Nie wiedziałam jednak, że jest to pole walki! Muzyka uwielbienia jest narzędziem przyprowadzania dzieci Bożych na łono Jego miłości, a tym samym walki ze złym duchem. Zostałam ,,ustrzelona” na kilka lat, z których najbardziej pamiętam tęsknotę za Bogiem, żywym Bogiem! Pociski kłamstw sprawiły, że widziałam tylko swoje słabości, lęki i braki. Dziś dziękuję Bogu za ten czas, bo dzięki temu mogę powiedzieć każdej osobie, która ma pragnienie oddawania chwały Bogu muzyką, czy jakimkolwiek innym sposobem: ZRÓB TO! WARTO! BÓG JEST!

Ostatnie lata posługi złamały we mnie wiele schematów dotyczących myślenia o muzyce uwielbienia. Kiedy jest ona modlitwą prowadzoną przez Ducha Świętego i wypływa
z serca pragnącego stanąć w obecności i chwale Ojca - wykracza poza normy. Z nieba spadają nowe dźwięki, melodie, słowa, rytmy. Zaczyna padać deszcz. Dokonują się uzdrowienia i uwolnienia. I co zachwyciło mnie ostatnio, że można usłyszeć muzykę
i śpiew aniołów, którzy włączają się do naszych pieśni albo grają zamiast nas ;)

Prosiłam o pusty kościół, a dostałam stadion narodowy i wiele wspaniałych miejsc,
w których mogłam oglądać dzieła Boże. A Bóg nie przestaje mnie zaskakiwać! Jeżeli chcesz, by i Ciebie zaskoczył, zapraszam z serca na warsztaty NOWY POCZĄTEK, czyli przyszłość pełna chwały.

Więcej w tej kategorii: « Anna Jachimowicz Magdalena Plucner »
Top