Regulaminy

Regulamin zamawiania wejściówek - Jezus na stadionie 2017

Prosimy, aby przed złożeniem zamówienia na wejściówki, zapoznać się z poniższym regulaminem oraz opisem procedury zamawiania wejściówek. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Rekolekcyjnym.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od otwarcia zapisów tj. od 21 listopada 2016 r. od godz. 20:00.

§1 Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

 1. JNS 2017 – skrótowa nazwa rekolekcji „Jezus na stadionie 2017", których dotyczy niniejszy Regulamin.
 2. Bilet, Wejściówka – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika, zapewniającej prawo do udziału Użytkownika w rekolekcjach „Jezus na stadionie 2017" 1 lipca 2017 r. Bilet ma naklejony przez Organizatora hologram. Bilet ma wypisany przez Organizatora numer sektora i numer miejsca.
 3. Bilet Normalny – bilet przeznaczony dla osób pełnoletnich.
 4. Bilet Ulgowy – bilet przeznaczony dla osób niepełnoletnich (zajmujących krzesełko).
  Uwaga: bilet nie jest potrzebny dla dzieci, które przywożone są w wózkach lub nosidełkach, tj dzieci, które nie potrzebują rezerwacji miejsca.
 5. Gadżet – towary typu książki, płyty mp3/dvd i inne publikacje, które Użytkownik może zamawiać razem z biletami. Organizator nie zapewnia możliwości zamawiania Gadżetów w całym okresie trwania zapisów na JNS 2017.
 6. Biuro Rekolekcyjne – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Biurem Rekolekcyjnym jest możliwy za pośrednictwem telefonu oraz e-maila w dni robocze. Szczegóły, email oraz telefon podany jest w zakładce kontakt.  Opłata za połączenie z Biurem Rekolekcyjnym jest zgodna z posiadaną taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 7. Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Kwota należności – jest to kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu. Kwota ta zawiera koszty wejściówek, koszty wysyłki oraz obniżenia wynikające z rabatów ilościowych oraz upusty na podstawie kodów rabatowych.
 9. Obiekt, stadion PGE Narodowy – miejsce, w którym odbędą się rekolekcje JNS 2017.
 10. Organizator – JNS 2017 organizowane są przy współpracy:
  1. Magdalena Plucner "Dla Jezusa" (PODMIOT ODPOWIEDZIALNY zwany w Regulaminie ORGANIZATOREM) z siedzibą przy ul. Dąbrówki 8/2, 75-055 Koszalin
  2. Fundacja SMS z Nieba, z siedzibą przy ul. Chrobrego 7, 75-062 Koszalin
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin dystrybucji biletów i gadżetów na JNS 2017
 12. Internetowy system zamawiania i realizacji zamówień biletów, System Zapisów – komputerowy system dystrybucji Biletów udostępniony przez Organizatora. System umożliwia obsługę procesu składania zamówień, dystrybucji i odbioru Biletów, a także dokonywania zwrotów Biletów.
 13. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu na stronie www.jezusnastadionie.pl i nabywająca Bilet za pomocą Systemu.

§2 Zasady Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Biletów z wykorzystaniem Systemu na stronie www.jezusnastadionie.pl.
 2. Użytkownik korzystający z Systemu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik może kupić Bilet, korzystając z Systemu Zapisów znajdującego się na stronie www.jezusnastadionie.pl.
 4. Przed zakupem Biletu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez Organizatora pod adresem www.jezusnastadionie.pl
 5. Właściciel lub zarządca Obiektu, na którym odbędzie się JNS 2017, może określić Zasady korzystania z Obiektu. W takich przypadkach obowiązują one Uczestników przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora.

 

§3 Wejściówki, bilety - informacje podstawowe

 1. BILETY - koszty i inne informacje
  1. Koszt wejściówki wynosi:
   • 60 złotych - uczestnik pełnoletni
   • 40 złotych - uczestnik niepełnoletni
   • 0 złotych - ksiądz (księży prosimy o posługę podczas Mszy Świętej)

  2. Ceny biletów zawierają ustawowy podatek VAT 8%.

  3. Dla dzieci, które z racji swojego wieku nie zajmują miejsca siedzącego na krześle, a przebywają np. w wózku lub nosidełku, nie trzeba nabywać wejściówki.
  4. Dla grup przewidziane są rabaty na wejściówki w wysokości:
   • 5% dla grup od 10 do 19 osób
   • 7,5% dla grup od 20 do 30 osób (+ wysyłka polecona na koszt Organizatora)
   • 10% dla grup powyżej 30 osób (+ wysyłka polecona na koszt Organizatora)
  5. Zasady naliczania rabatów, o których mowa w paragrafie 3, pkt 1d niniejszego Regulaminu
   1. Rabaty obejmują koszty wejściówek
   2. Rabaty nie obejmują kosztów posiłków
   3. Przedziały ilościowe osób dotyczą osób z płatnymi wejściówkami.
    Przykład 1: grupa o składzie 4 NORMALNYCH, 5 ULGOWYCH i 1 KSIĄDZ(darmowy) - nie otrzyma rabatu ponieważ w tej grupie jest tylko 9 wejściówek płatnych.
    Przykład 2: grupa o składzie 5 NORMALNYCH, 5 ULGOWYCH - otrzyma rabat 5% ponieważ w grupie jest 10 osób z płatną wejściówką
  6. Kody rabatowe
   Kody rabatowe obniżają koszt wejściówki. Można wpisać maksymalnie tyle kodów rabatowych ile zamawianych jest miejsc z płatną wejściówką.
   Przykład 1: grupa o składzie 4 NORMALNYCH, 5 ULGOWYCH i 1 KSIĄDZ(darmowy) - może wykorzystać 9 kodów rabatowych.

  7. Wpłaty od uczestników w całości przeznaczane są na pokrycie kosztów organizacji Rekolekcji oraz działalności formacyjnej stanowiącej kontynuację Rekolekcji.

  8. Darmowe wejściówki i dofinansowania - gdy 60 złotych to za dużo:
   Fundacja SMS z Nieba prowadzi m.in działalność polegającą na pozyskiwaniu dodatkowych funduszy, aby pokryć koszty osobom, których nie stać na pokrycie kosztu własnego udziału w Rekolekcjach.
   Celem tego działania jest uniknięcie sytuacji, że ktokolwiek zrezygnuje z udziału w Rekolekcjach z powodów finansowych.
   ABY SKORZYSTAĆ Z TEJ POMOCY i otrzymać TAŃSZE lub DARMOWE wejściówki należy zamówić wejściówki w zwykłym trybie przez formularz, a następnie skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo z prośbą o niższy koszt lub całkowite dofinansowanie.

   Do skorzystania z wejściówek darmowych zachęcamy wszystkie osoby, których nie stać na pokrycie kosztów udziału w Rekolekcjach.

 2. WYSYŁKA - koszty i inne informacje
  1. W trakcie składania zamówienia, Zamawiający może wybrać jedną spośród trzech opcji dostawy:
   1. List polecony priorytetowy 6,80 zł (aktualizacja 6 kwietnia 2017 wg cennika Poczty Polskiej)
   2. List priorytetowy -- 3,20 zł (aktualizacja 6 kwietnia 2017 wg cennika Poczty Polskiej)
   3. odbiór osobisty po wcześniejszym umówieniu - 0zł
    Odbiór osobisty możliwy jest w Koszalinie oraz w Warszawie przy parafii Św. Jakuba (Plac Narutowicza) - po wcześniejszym uzgodnieniu.
  2. Wszystkie zamówienia od 20 wejściówek wysyłane są przesyłką listową poleconą na koszt Organizatora. Wyjątek stanowią przypadki, w których Zamawiający wybierze odbiór osobisty.

 3. Sposoby zamawiania wejściówek
  Niniejszy Regulamin dotyczy internetowego systemu zamówień. Jednak wymieniamy tu wszystkie sposoby dystrybucji biletów:
  1. INTERNETOWY SYSTEM zamawiania wejściówek pod tym adresem:
   http://jezusnastadionie.pl/jns-2017/zapisy
   - wybierając tą opcję Zamawiajacy ma możliwość wyboru miejsca

  2. TELEFONICZNIE pod nr telefonu (kontakt z Biurem Rekolekcyjnym)

  3. SKLEP STACJONARNY - szczegóły: http://jezusnastadionie.pl/jns-2017/sklep-stacjonarny

 4. Bilet - opis
  1. Bilet ma formę wydruku papierowego w formacie zbliżonym do karty płatniczej.
  2. Bilet ma naklejony przez Organizatora hologram.
  3. Bilet ma wypisany przez Organizatora numer sektora i numer miejsca.
  4. Organizator nie przesyła Biletów do samodzielnego wydruku przez Użytkownika.

 5. Bilet traci swoją ważność w przypadku nastąpienia jednej z poniższych okoliczności:
  1. uszkodzenia jego powierzchni przez nacinanie, nadrywanie, dziurkowanie itd.,
  2. usunięcia nadruków i napisów,
  3. naniesienia skreśleń lub własnoręcznych poprawek (np. numeru miejsca),
  4. uszkodzenia hologramu.
  5. jakiekolwiek uszkodzenie biletu, które powoduje utratę lub deformację zawartych na bilecie informacji

 6. Użytkownik ma możliwość wyboru sektora i miejsc w sektorze podczas składania zamówienia na wejściówki.

 

§4 Procedura zamawiania wejściówek w systemie internetowym

 1. ETAP I: Złożenie zamówienia
  Wypełnienie formularza zamówienia, który obejmuje:
  1. wybór sektora i miejsc
  2. wybór ilości i rodzajów biletów (normalny/ulgowy/dla księdza)
  3. wybór posiłków
  4. podanie danych adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności dostarczenia Biletu;
  5. zaakceptowanie Regulaminu oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia
  6. wyrażenie zgody na otrzymywanie maili niezwiązanych z zapisami, ale związanych z samym wydarzeniem
  7. wyrażenie zgody lub jej braku na otrzymywanie maili z informacjami o inicjatywach ewangelizacyjnych innych niż JNS 2017

 2. ETAP II: Płatność
  Po złożeniu zamówienia, na adres email Zamawiającego wysyłany jest email z kompletem danych niezbędnych do dokonania płatności. Termin płatności wynosi 7 dni. W przypadku braku wpłaty, zamówienie zostaje anulowane, a rezerwacja miejsc zwolniona.

 3. ETAP III: Wysyłka
  Wysyłka następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie Organizatora.  W praktyce dążymy do tego by zamówienia realizować w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty. Jednak w okresach zwiększonej ilości zamówień termin realizacji może wydłużyć się do 5 dni roboczych.
  Przesyłkę nadajemy zgodnie z wypełnionym formularzem (adres i rodzaj przesyłki)

§5 Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacje można składać:
  1. mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. pisemnie na adres: "Magdalena Plucner Dla Jezusa", ul. Dąbówki 8/2, Koszalin 75-055

   Do dyspozycji jest również linia telefoniczna, na której można uzyskać informacje na temat swojej sprawy. W praktyce większość spraw staramy się rozwiązać z korzyścią dla Zamawiających w kontakcie telefonicznym. W rzadkich przypadkach nie jest to możliwe i wtedy prosimy o złożenie reklamacji w formie pisemnej.

 2. Termin rozpatrywania reklamacji
  Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
  Dokładamy jednak wszelkich starań by reklamacje rozpatrywać w ciągu 1-2 dni roboczych od wpłynięcia.

 3. Zwroty
  1. Zwroty możliwe są do 1 czerwca 2017 r.
  2. Zwroty należy przesłać listem poleconym na adres Organizatora. Zwrot musi zawierać przedmiot zwrotu (wejściówki, bony żywieniowe), obowiązkowo PARAGON oraz nr konta bankowego na który mają zostać zwrócone pieniądze.
  3. Zwrot może być częściowy. Można zwrócić tylko część z zamówionych wejściówek lub bonów żywieniowych.
  4. Zwrot realizowany jest do 10 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia kompletnej korespondencji.

 4. Wymiana biletów / zmiana miejsca
  1. W uzasadnionych przypadkach jest możliwa wymiana biletów na inne miejsca. Przez uzasadnione przypadki Organizator rozumie:
   1. zmianę miejsca w celu dostosowania do obecności osób niepełnosprawnych
   2. zmianę miejsca w celu dostosowania do obecności dzieci w wózkach i nosidełkach
   3. złożenie zamówienia na kolejne wejściówki, aby wszystkie zamówienia były usadzone obok siebie
  2. W przypadkach nieokreślonych Regulaminem §5 pkt 4.1abc, zmiany miejsc można dokonać przez zwrot określony Regulaminem §5 pkt 3 oraz złożeniem nowego zamówienia.

 5. Wystawianie duplikatów
  1. Duplikaty wystawiane są zawsze na te same miejsca, które były pierwotnie zamówione.
  2. Duplikaty wystawiamy uczestnikom w przypadkach:
   1. zniszczenia biletu
   2. zagubienia biletu
   3. niedoręczenia przez pocztę / kuriera
  3. Koszty wysyłki duplikatów pokrywa Zamawiający
Czytany 37532 razy
Share this article
Top