Myśli Papieża Franciszka

„Gdzie jest twoje pragnienie Boga? Ponieważ wiara to pragnąć znaleźć Boga, spotkać Go, być z Nim, być z Nim szczęśliwym”

Papież Franciszek

„Prawdziwy chrześcijanin nie zatrzymuje się na pierwszej otrzymanej łasce od Pana, ale idzie dalej, szukając radości bycia z Nim”

Papież Franciszek

„W modlitwie wstawienniczej potrzeba cierpliwości: nie możemy obiecać komuś, że będziemy modlić się za niego i potem załatwiamy to jednym «Ojcze nasz», «Zdrowaś Maryjo» i na tym koniec. Nie. Jeżeli obiecuje się modlitwę za kogoś, trzeba iść tą drogą. I potrzeba cierpliwości”. 

Papież Franciszek

„Patrz na Niego. Patrz na Jego rany. Wejdź w nie. Dzięki tym ranom zostaliśmy uzdrowieni. Czujesz się zatruty, smutny, wydaje ci się, że twoje życie jest nieudane, jest pełne trudności i nawet choroby? Patrz na Niego”.

Papież Franciszek

„W momentach trudnych, kiedy serce jest pełne boleści i czujesz się rozczarowany życiem popatrz na krzyż i na Ukrzyżowanego”

Papież Franciszek

„Bóg jest wierny, zna mnie i kocha. Nigdy nie zostawia mnie samego. Prowadzi mnie za rękę. Czego mogę więc chcieć? Czego więcej? Co powinienem zrobić? Cieszyć się w nadziei. Raduj się, gdyż Pan cię kocha, tak jak kocha ojciec i matka”.

Papież Franciszek

Strona 1 z 22
Top