Papież Franciszek

Papież Franciszek

sobota, 19 sierpień 2017 11:34

Jeżeli zostawisz wszystko dla Jezusa

„Jeżeli zostawisz wszystko dla Jezusa, ludzie rozpoznają w tobie Pana; a jednocześnie pomogą w codziennym nawracaniu się do Niego, w wewnętrznej odnowie i oczyszczaniu z kompromisów oraz w przezwyciężaniu pokus”.

Papież Franciszek

wtorek, 01 sierpień 2017 08:27

Dobry pasterz umie więc rozeznawać

„Dobry pasterz umie więc rozeznawać, wie, gdzie jest niebezpieczeństwo, a gdzie łaska, gdzie jest prawdziwa droga. A to znaczy, że zawsze towarzyszy owcom: zarówno w momentach pięknych, jak i trudnych, a także w chwilach kuszenia. A kiedy trzeba, potrafi także wytknąć zło”.

Papież Franciszek

wtorek, 01 sierpień 2017 08:26

To jest jasne

„Chrześcijanin nie może być obłudnikiem, ani obłudnik chrześcijaninem. To jest jasne”.

Papież Franciszek

wtorek, 01 sierpień 2017 08:24

W najtrudniejszych chwilach...

„W najtrudniejszych chwilach smutku, bólu i zniewagi wybierajmy drogę modlitwy, cierpliwości i nadziei pokładanej w Bogu, aby nie wpaść w zasadzkę próżności”.

Papież Franciszek

sobota, 03 czerwiec 2017 00:00

Posłuszeństwo Bogu to łaska

„Posłuszeństwo Bogu to łaska, którą otrzymujemy od Ducha Świętego”.

Papież Franciszek

sobota, 10 czerwiec 2017 00:00

Być świadkiem

„Aby być świadkami posłuszeństwa jak Jezus, trzeba się modlić, uznać siebie za grzeszników, w których sercach jest wiele światowości, i prosić Boga o łaskę stawania się świadkiem posłuszeństwa, nie lękania się, gdy pojawią się prześladowania”.

Papież Franciszek

sobota, 17 czerwiec 2017 00:00

Tylko moc Boga zbawia

„Musimy uświadomić sobie naszą słabość, kruchość i grzeszność: tylko moc Boga zbawia i uzdrawia”.

Papież Franciszek

„Chrześcijanin jest świadkiem posłuszeństwa i jeżeli nie kroczymy tą drogą wzrastania w dawaniu świadectwa posłuszeństwu, nie jesteśmy chrześcijanami”.

Papież Franciszek

„Kościół, który nie wstaje z miejsca i nie wyrusza w drogę, choruje”.

Papież Franciszek

sobota, 27 maj 2017 00:00

Ma być jak Jezus

„Chrześcijanin nie jest świadkiem jakiejś idei, filozofii, firmy, banku, władzy: jest świadkiem posłuszeństwa. Ma być jak Jezus”.

Papież Franciszek

Strona 5 z 12
Top