Papież Franciszek

Papież Franciszek

wtorek, 03 styczeń 2017 08:10

Pozwólmy dotknąć się czułości

"Pozwólmy dotknąć się czułości, która zbawia. Zbliżmy się do Boga, który staje się bliskim, zatrzymajmy się, by spojrzeć na żłóbek, wyobraźmy sobie narodziny Jezusa".

Papież  Franciszek

sobota, 10 grudzień 2016 00:00

Mamy obowiązek ewangelizować

„I również my wszyscy, bracia i siostry, mamy obowiązek ewangelizować, co nie znaczy pukać do drzwi sąsiada czy sąsiadki i mówić: « Chrystus zmartwychwstał!», ale żyć wiarą i opowiadać o niej łagodnie, z miłością, nie chcąc nikogo przekonać, ale bezinteresownie. Dawać darmowo to, co Bóg dał za darmo mnie: to znaczy ewangelizować”.

Papież Franciszek

wtorek, 29 listopad 2016 00:00

Pozwoli nam się rozwijać

„To posłuszeństwo Duchowi Świętemu pozwoli nam się rozwijać i zmieniać - podobnie jak zaczyn i ziarno. Niech Pan da nam wszystkim łaskę tego posłuszeństwa”.

Papież Franciszek

„Uczeni w Prawie wiedzieli wszystko, znali całą dogmatykę tamtych czasów, całą teologię moralną tamtych czasów, wszystko. Ale nie mieli wiary, ponieważ ich serce oddaliło się od Boga. Można albo oddalić się, albo mieć wolę wyjścia na spotkanie. I to jest ta łaska, o którą dziś prosimy: «Boże, Ojcze nasz, wzbudź w nas pragnienie wyjścia naprzeciw Twojego Syna», z dobrymi uczynkami. Wyjść na spotkanie Jezusa. Dlatego pamiętajmy o łasce, o którą prosiliśmy, abyśmy czuwali w modlitwie, byli czynni w miłości  i radośni w uwielbieniu. A w ten sposób spotkamy Pana i będziemy mieli wspaniałą niespodziankę”.

Papież Franciszek

poniedziałek, 21 listopad 2016 00:00

Łaska rozpoznania czasu

„Jeżeli w swoim sercu nie jesteś uważny, nigdy nie będziesz wiedział, czy Jezus cię nawiedza, czy nie. Oby Pan dał nam wszystkim łaskę rozpoznania czasu, w którym nas nawiedzał, nawiedza i będzie nawiedzał, abyśmy otworzyli drzwi Jezusowi, sprawiając w ten sposób, że nasze serce będzie bardziej otwarte na miłość i służyć będzie w miłości Panu Jezusowi”.

Papież  Franciszek

niedziela, 13 listopad 2016 00:00

Módlmy się do Pana

„Módlmy się do Pana, aby nasze postępowanie według miłości nigdy, ale to nigdy nie przechodziło w miłość abstrakcyjną, ale aby nasza miłość była konkretna poprzez uczynki miłosierdzia, bo tam dotyka się Ciała Chrystusa, Chrystusa Wcielonego”.

Papież Franciszek

„Być chrześcijaninem oznacza czynić: pełnić wolę Boga”.

Papież Franciszek

„Przebaczać trzeba tak jak Bóg, maksymalnie!” 

Papież Franciszek

sobota, 08 październik 2016 00:00

Nadzieja chrześcijańska jest darem

„Nadzieja chrześcijańska jest darem, jakim obdarza nas Bóg, jeśli wyjdziemy z naszych ograniczeń i otworzymy się na Niego. Ta nadzieja jest niezawodna, ponieważ Duch Święty został rozlany w naszych sercach”.

Papież Franciszek

niedziela, 30 październik 2016 00:00

„Pan pokazuje nam właściwą drogę”.

„Pan pokazuje nam właściwą drogę”.

Papież Franciszek

Strona 8 z 13
Top