Myśli Papieża Franciszka

„Gdy wejdziesz w to światło Jezusa, gdy zagłębisz się w przyjaźń z Jezusem, kiedy pozwolisz się prowadzić Duchowi Świętemu, twoje serce stanie się otwarte, wielkoduszne”.

Papież Franciszek

„Serce chrześcijanina jest wielkoduszne i zawsze otwarte. Nie jest sercem, które zamyka się we własnym egoizmie”.

Papież Franciszek

„To jest istota chrześcijaństwa: szerzenie odradzającej i bezinteresownej miłości Boga, z postawą akceptacji i miłosierdzia dla wszystkich, aby każdy mógł spotkać czułą troskę Boga i miał pełnię życia”.

Papież Franciszek

"Zadowolony w Panu, nie zadowala się życiem przeciętnym, ale płonie pragnieniem świadczenia i dotarcia do innych; lubi ryzyko i wychodzi, nie ograniczony drogami już wytyczonymi, lecz otwarty i wierny trasom wskazanym przez Ducha Świętego: przeciwny wegetacji, uradowany z ewangelizacji".

Papież Franciszek

„Misją Kościoła jest wychodzenie ludziom naprzeciw, by przywrócić im pełnię godności i wolności poprzez odpuszczenie grzechów”.

Papież Franciszek

„Pan pragnie wziąć na siebie nasze słabości, nasze grzechy, nasze utrudzenie”.

Papież Franciszek 

Top