Myśli Papieża Franciszka

„Nie może być zatem Kościoła, który jest przywiązany do pieniędzy, myśli o pieniądzach, o tym, jak je zdobyć”.

Papież Franciszek

„Kiedy robimy coś dobrego, niekiedy mamy pokusę, aby nas doceniono i nagrodzono ludzką chwałą. Jest to jednak fałszywa nagroda, uzależnia nas bowiem od tego, co inni o nas myślą. Jezus prosi nas, byśmy czynili dobrze tylko dlatego, że jest to dobre. Wymaga, byśmy zawsze czuli na sobie spojrzenie Ojca niebieskiego i żyli w relacji z Nim, a nie według tego, co o nas sądzą inni”.

Papież Franciszek

„Posługa bliźniemu, bratu i siostrze w potrzebie, którzy potrzebują także naszej rady, bycia wysłuchanym, to znaki, czy idziemy drogą dobrego ducha, czyli drogą Słowa Bożego, które stało się ciałem”.

Papież Franciszek

„Zawsze powinniśmy być pewni tego, iż Pan na mnie czeka, chce abym otworzył drzwi mego serca”.

Papież Franciszek

„Modlitwa wierzących zmienia Kościół: to nie my papieże, biskupi, księża, zakonnice sprawiamy rozwój Kościoła, ale święci! (…) Święci to ludzie, którzy mają odwagę wierzyć, że Bóg jest Panem i może zrobić wszystko”.

Papież Franciszek

„Dowodem mojej wiary w to, że Jezus Chrystus jest Bogiem w moim życiu, że został do mnie posłany, aby mi wybaczyć, jest uwielbienie, umiejętność uwielbiania Boga. Uwielbienie Pana jest bezinteresowne”.

Papież Franciszek

Top