Myśli Papieża Franciszka

„Miłosierdzie jest jak czułość rodziców, którzy obejmują swe dziecko, by je pocieszyć i przywrócić mu poczucie bezpieczeństwa”.

Papież Franciszek

„Boże miłosierdzie może uczynić każdego z nas bardziej miłosiernymi wobec innych”.

Papież Franciszek

„Bóg zakochany jest w naszej biedzie i naszej małości, Jego miłosierdzie jest bez końca”.

Papież Franciszek

„Nadzieja jest cnotą otrzymaną od Boga, która pozwala daleko sięgać wzrokiem ponad problemami, cierpieniami i naszymi grzechami. Pozwala nam zobaczyć piękno Boga”.

Papież Franciszek

„Nadzieja pokładana w Bożym miłosierdziu otwiera horyzonty i wyzwala, podczas gdy surowość, zwłaszcza u duchownych, zamyka serca i powoduje wiele zła”.

Papież Franciszek

„Słowo ‘przebaczenie’ tak niezrozumiałe dla świata jest najprawdziwszym owocem wiary chrześcijańskiej. Kto nie umie przebaczać ten jeszcze nie poznał pełni miłości”.

Papież Franciszek

Top