Myśli Papieża Franciszka

„Szczególnie w tym Świętym Roku Miłosierdzia sprawmy, by Ewangelia stawała się ciałem także w naszym życiu. Przybliżmy się do Ewangelii, medytujmy ją, wcielajmy w nasze codzienne życie. To jest najlepszy sposób, aby poznać Jezusa i zanieść go innym”.

Papież Franciszek

„Jedynym pięknem wiecznym, na które warto patrzeć, jest piękno Boga”.

Papież Franciszek

„Życie w obecności Ojca daje o wiele głębszą radość niż chwała światowa”.

Papież Franciszek

„Nie może być zatem Kościoła, który jest przywiązany do pieniędzy, myśli o pieniądzach, o tym, jak je zdobyć”.

Papież Franciszek

„Kiedy robimy coś dobrego, niekiedy mamy pokusę, aby nas doceniono i nagrodzono ludzką chwałą. Jest to jednak fałszywa nagroda, uzależnia nas bowiem od tego, co inni o nas myślą. Jezus prosi nas, byśmy czynili dobrze tylko dlatego, że jest to dobre. Wymaga, byśmy zawsze czuli na sobie spojrzenie Ojca niebieskiego i żyli w relacji z Nim, a nie według tego, co o nas sądzą inni”.

Papież Franciszek

„Posługa bliźniemu, bratu i siostrze w potrzebie, którzy potrzebują także naszej rady, bycia wysłuchanym, to znaki, czy idziemy drogą dobrego ducha, czyli drogą Słowa Bożego, które stało się ciałem”.

Papież Franciszek

Top