Myśli Papieża Franciszka

„Zawsze powinniśmy być pewni tego, iż Pan na mnie czeka, chce abym otworzył drzwi mego serca”.

Papież Franciszek

„Modlitwa wierzących zmienia Kościół: to nie my papieże, biskupi, księża, zakonnice sprawiamy rozwój Kościoła, ale święci! (…) Święci to ludzie, którzy mają odwagę wierzyć, że Bóg jest Panem i może zrobić wszystko”.

Papież Franciszek

„Dowodem mojej wiary w to, że Jezus Chrystus jest Bogiem w moim życiu, że został do mnie posłany, aby mi wybaczyć, jest uwielbienie, umiejętność uwielbiania Boga. Uwielbienie Pana jest bezinteresowne”.

Papież Franciszek

„Niech Pan da nam łaskę serca otwartego, serca otwartego na głos Ducha, by odróżniało to, czego nie należy już zmieniać, bo jest fundamentem, od tego, co musi się zmienić, aby móc przyjąć nowości Ducha Świętego”.

Papież Franciszek

„Chrześcijanie, którzy wierni są zasadzie, że „zawsze tak się robiło”, mają serca zamknięte na niespodziewane działanie Ducha Świętego”.

Papież Franciszek

„By zachować swoją tożsamość, chrześcijanie muszą unikać pokusy życia światowego”.

Papież Franciszek

Top