Myśli Papieża Franciszka

„Chrześcijanie nie mogą zamykać się w jakiejś grupce, której członkowie uważają się za lepszych od innych”.

Papież Franciszek

„Bóg nie może nie kochać! I to jest nasza pewność”.

Papież Franciszek

„Bóg jest w nas zakochany. Czyni się małym, aby pomóc nam odpowiedzieć na Jego miłość”.

–  Papież Franciszek

„Nie ustawajcie w modlitwie jedni za drugich, by wspierać się nią nawzajem. A wtedy zobaczycie, jak przez was, mimo waszej słabości, Jezus dokona cudów wobec wszystkich ludów”.

Papież Franciszek

„Nawrócenie jest dla chrześcijanina zadaniem, jest codzienną pracą, która prowadzi do spotkania z Jezusem”

Papież Franciszek

„Bóg zawsze udziela swoich łask hojnie i z wielką obfitością”.

Papież Franciszek

Top