Myśli Papieża Franciszka

„Nie ustawajcie w modlitwie jedni za drugich, by wspierać się nią nawzajem. A wtedy zobaczycie, jak przez was, mimo waszej słabości, Jezus dokona cudów wobec wszystkich ludów”.

Papież Franciszek

„Nawrócenie jest dla chrześcijanina zadaniem, jest codzienną pracą, która prowadzi do spotkania z Jezusem”

Papież Franciszek

„Bóg zawsze udziela swoich łask hojnie i z wielką obfitością”.

Papież Franciszek

,,On jest Bogiem, który wychodzi, wychodzi szukać, szukać każdego z nas”.

Papież Franciszek

„... Podnieście głowy, Pan jest blisko, a z Nim moc, zbawienie, nadzieja. Serce może być zasmucone, ale głowa niech będzie wzniesiona wysoko w nadziei Pana”

Papież Franciszek

,,Ja jestem Pan, Bóg twój, który trzyma cię za rękę; nie bój się, maleńki, nie obawiaj się. Ja dam ci siłę. Oddaj mi wszystko, a Ja ci przebaczę, napełnię cię pokojem. My, denerwujemy się, kiedy coś nie wychodzi, krzyczymy, jesteśmy zniecierpliwieni…Natomiast On [mówi nam]: «Bądź spokojny, porządnie narozrabiałeś, ale nie obawiaj się. Ja ci wybaczam. Oddaj mi wszystko" 

Papież Franciszek

Strona 23 z 23
Top