Myśli Papieża Franciszka

„Módlmy się do Pana, aby nasze postępowanie według miłości nigdy, ale to nigdy nie przechodziło w miłość abstrakcyjną, ale aby nasza miłość była konkretna poprzez uczynki miłosierdzia, bo tam dotyka się Ciała Chrystusa, Chrystusa Wcielonego”.

Papież Franciszek

„Być chrześcijaninem oznacza czynić: pełnić wolę Boga”.

Papież Franciszek

„Przebaczać trzeba tak jak Bóg, maksymalnie!” 

Papież Franciszek

„Nadzieja chrześcijańska jest darem, jakim obdarza nas Bóg, jeśli wyjdziemy z naszych ograniczeń i otworzymy się na Niego. Ta nadzieja jest niezawodna, ponieważ Duch Święty został rozlany w naszych sercach”.

Papież Franciszek

„Pan pokazuje nam właściwą drogę”.

Papież Franciszek

„Kiedy Bóg przebacza, Jego przebaczenie jest tak wielkie, jakby o wszystkim zapominał. Jest to dokładne przeciwieństwo tego, co robimy my, kiedy plotkujemy: «Ten zrobił to i to, i jeszcze to...». I o każdym mamy coś do powiedzenia, z czasów zamierzchłych, dawnych, mniej dawnych i niedawnych, nieprawda? I nie zapominamy. Dlaczego? Bo nie mamy serca miłosiernego”.

Papież Franciszek

Strona 6 z 13
Top