Myśli Papieża Franciszka

„Musimy uświadomić sobie naszą słabość, kruchość i grzeszność: tylko moc Boga zbawia i uzdrawia”.

Papież Franciszek

„Chrześcijanin jest świadkiem posłuszeństwa i jeżeli nie kroczymy tą drogą wzrastania w dawaniu świadectwa posłuszeństwu, nie jesteśmy chrześcijanami”.

Papież Franciszek

„Kościół, który nie wstaje z miejsca i nie wyrusza w drogę, choruje”.

Papież Franciszek

„Chrześcijanin nie jest świadkiem jakiejś idei, filozofii, firmy, banku, władzy: jest świadkiem posłuszeństwa. Ma być jak Jezus”.

Papież Franciszek

„Nie wolno nam zapominać, że nasza wiara jest konkretna i odrzuca wszelkie kompromisy czy idealizowanie”.

Papież Franciszek

„Aby ewangelizować trzeba wstać i iść”.

Papież Franciszek

Strona 8 z 20
Top