Myśli Papieża Franciszka

„Jeżeli ktoś pozwoli się pociągnąć miłości i stylowi Jezusa, staje się Jego ‘ambasadorem’, szczególnie w sposobie życia”.

Papież Franciszek

„Trzeba stać się maluczkim, aby usłyszeć głos Pana”.

Papież Franciszek

„Dobry pasterz umie więc rozeznawać, wie, gdzie jest niebezpieczeństwo, a gdzie łaska, gdzie jest prawdziwa droga. A to znaczy, że zawsze towarzyszy owcom: zarówno w momentach pięknych, jak i trudnych, a także w chwilach kuszenia. A kiedy trzeba, potrafi także wytknąć zło”.

Papież Franciszek

„Chrześcijanin nie może być obłudnikiem, ani obłudnik chrześcijaninem. To jest jasne”.

Papież Franciszek

„W najtrudniejszych chwilach smutku, bólu i zniewagi wybierajmy drogę modlitwy, cierpliwości i nadziei pokładanej w Bogu, aby nie wpaść w zasadzkę próżności”.

Papież Franciszek

„Posłuszeństwo Bogu to łaska, którą otrzymujemy od Ducha Świętego”.

Papież Franciszek

Strona 9 z 22
Top