Myśli Papieża Franciszka

„Aby być świadkami posłuszeństwa jak Jezus, trzeba się modlić, uznać siebie za grzeszników, w których sercach jest wiele światowości, i prosić Boga o łaskę stawania się świadkiem posłuszeństwa, nie lękania się, gdy pojawią się prześladowania”.

Papież Franciszek

„Musimy uświadomić sobie naszą słabość, kruchość i grzeszność: tylko moc Boga zbawia i uzdrawia”.

Papież Franciszek

„Chrześcijanin jest świadkiem posłuszeństwa i jeżeli nie kroczymy tą drogą wzrastania w dawaniu świadectwa posłuszeństwu, nie jesteśmy chrześcijanami”.

Papież Franciszek

„Kościół, który nie wstaje z miejsca i nie wyrusza w drogę, choruje”.

Papież Franciszek

„Chrześcijanin nie jest świadkiem jakiejś idei, filozofii, firmy, banku, władzy: jest świadkiem posłuszeństwa. Ma być jak Jezus”.

Papież Franciszek

„Nie wolno nam zapominać, że nasza wiara jest konkretna i odrzuca wszelkie kompromisy czy idealizowanie”.

Papież Franciszek

Strona 10 z 22
Top