Myśli Papieża Franciszka

„Misją Kościoła jest wychodzenie ludziom naprzeciw, by przywrócić im pełnię godności i wolności poprzez odpuszczenie grzechów”.

Papież Franciszek

„Pan pragnie wziąć na siebie nasze słabości, nasze grzechy, nasze utrudzenie”.

Papież Franciszek 

„Miłosierdzie jest jak czułość rodziców, którzy obejmują swe dziecko, by je pocieszyć i przywrócić mu poczucie bezpieczeństwa”.

Papież Franciszek

„Boże miłosierdzie może uczynić każdego z nas bardziej miłosiernymi wobec innych”.

Papież Franciszek

„Bóg zakochany jest w naszej biedzie i naszej małości, Jego miłosierdzie jest bez końca”.

Papież Franciszek

„Nadzieja jest cnotą otrzymaną od Boga, która pozwala daleko sięgać wzrokiem ponad problemami, cierpieniami i naszymi grzechami. Pozwala nam zobaczyć piękno Boga”.

Papież Franciszek

Strona 10 z 15
Top