Myśli Papieża Franciszka

„Przebaczenie Boga dotyka nas mocno, ale pod jednym warunkiem, musimy przebaczyć innym. A to nie jest łatwe, gdyż żal zagnieżdża się w naszym sercu i ciągle jest tam gorycz. Jak często nosimy w sobie listę rzeczy, które mi inni wyrządzili: «A ten zrobił mi to i jeszcze tamto,...»”.

Papież Franciszek

„Oskarżanie samych siebie to element chrześcijańskiej mądrości; nie oskarżanie innych, nie... Ale samych siebie. Ja zgrzeszyłem. I kiedy zbliżamy się do sakramentu pokuty, trzeba mieć to na myśli: Boże wielki, który dałeś nam tak wiele, a ja niestety zgrzeszyłem, obraziłem Ciebie i proszę o zbawienie”.

Papież Franciszek

„Jest wielu chrześcijan, którzy się zatrzymali, którzy nie idą dalej; chrześcijanie zanurzeni w sprawach dnia codziennego – są dobrymi ludźmi – ale nie wzrastają, pozostają mali. To chrześcijanie, którzy stanęli w miejscu: zaparkowali w nim na stałe. Chrześcijanie zamknięci w klatce, którzy nie potrafią się wzbić z marzeniami do rzeczy pięknych, do których zaprasza nas Pan”.

Papież Franciszek

„Gdzie jest twoje pragnienie Boga? Ponieważ wiara to pragnąć znaleźć Boga, spotkać Go, być z Nim, być z Nim szczęśliwym”

Papież Franciszek

„Prawdziwy chrześcijanin nie zatrzymuje się na pierwszej otrzymanej łasce od Pana, ale idzie dalej, szukając radości bycia z Nim”

Papież Franciszek

„W modlitwie wstawienniczej potrzeba cierpliwości: nie możemy obiecać komuś, że będziemy modlić się za niego i potem załatwiamy to jednym «Ojcze nasz», «Zdrowaś Maryjo» i na tym koniec. Nie. Jeżeli obiecuje się modlitwę za kogoś, trzeba iść tą drogą. I potrzeba cierpliwości”. 

Papież Franciszek

Strona 2 z 23
Top