Myśli Papieża Franciszka

„Bóg, który jest wierny nie może zaprzeczyć samemu sobie, nie może nas odrzucić, nie może zaprzeczyć swojej miłość, nie może odrzucić swojego ludu, nie może zaprzeczyć, gdyż nas kocha. I to jest wierność Boga. Kiedy idziemy do sakramentu pokuty, proszę was: nie myślcie wtedy, że idziecie do pralni, aby zmyć z siebie brud. Nie. Idziemy, aby Bóg, który jest wierny i zawsze na nas czeka, objął nas swoją miłością. Czeka zawsze”

Papież Franciszek

„Bóg nie zapomina o nas. Nigdy. Nie może, jest bowiem wierny Swojemu przymierzu. To daje nam bezpieczeństwo”.

Papież Franciszek

„Pan jest wierny i nigdy o nas nie zapomina. Ta prawda winna umacniać nas nadzieją pełną radości”.

Papież Franciszek

Jezus domaga się od nas konsekwencji w życiu, spójności między tym, co czynimy, a tym, jak żyjemy wewnątrz”.

Papież Franciszek

To Pan jest tym, który przebaczył nam grzech pierworodny i przebacza nam za każdym razem, gdy do Niego przychodzimy. Nie możemy sami sobie przebaczyć grzechów dzięki naszym uczynkom; tylko On przebacza”

Papież Franciszek

Prawdziwe przebaczenia pochodzi tylko od Boga, jest darmowe, jest Jego łaską i wolą. Nie można myśleć, że otrzymujemy je dzięki naszym dobrym uczynkom”

Papież Franciszek

Strona 2 z 22
Top