Myśli Papieża Franciszka

Nadzieja

„Nadzieja pokładana w Bożym miłosierdziu otwiera horyzonty i wyzwala, podczas gdy surowość, zwłaszcza u duchownych, zamyka serca i powoduje wiele zła”.

Papież Franciszek

„Słowo ‘przebaczenie’ tak niezrozumiałe dla świata jest najprawdziwszym owocem wiary chrześcijańskiej. Kto nie umie przebaczać ten jeszcze nie poznał pełni miłości”.

Papież Franciszek

„Szczególnie w tym Świętym Roku Miłosierdzia sprawmy, by Ewangelia stawała się ciałem także w naszym życiu. Przybliżmy się do Ewangelii, medytujmy ją, wcielajmy w nasze codzienne życie. To jest najlepszy sposób, aby poznać Jezusa i zanieść go innym”.

Papież Franciszek

„Jedynym pięknem wiecznym, na które warto patrzeć, jest piękno Boga”.

Papież Franciszek

„Życie w obecności Ojca daje o wiele głębszą radość niż chwała światowa”.

Papież Franciszek

„Nie może być zatem Kościoła, który jest przywiązany do pieniędzy, myśli o pieniądzach, o tym, jak je zdobyć”.

Papież Franciszek

Top