Myśli Papieża Franciszka

„Bóg jest w nas zakochany. Czyni się małym, aby pomóc nam odpowiedzieć na Jego miłość”.

–  Papież Franciszek

„Nie ustawajcie w modlitwie jedni za drugich, by wspierać się nią nawzajem. A wtedy zobaczycie, jak przez was, mimo waszej słabości, Jezus dokona cudów wobec wszystkich ludów”.

Papież Franciszek

„Nawrócenie jest dla chrześcijanina zadaniem, jest codzienną pracą, która prowadzi do spotkania z Jezusem”

Papież Franciszek

„Bóg zawsze udziela swoich łask hojnie i z wielką obfitością”.

Papież Franciszek

,,On jest Bogiem, który wychodzi, wychodzi szukać, szukać każdego z nas”.

Papież Franciszek

„... Podnieście głowy, Pan jest blisko, a z Nim moc, zbawienie, nadzieja. Serce może być zasmucone, ale głowa niech będzie wzniesiona wysoko w nadziei Pana”

Papież Franciszek

Strona 17 z 18
Top