Myśli Papieża Franciszka

"Zadowolony w Panu, nie zadowala się życiem przeciętnym, ale płonie pragnieniem świadczenia i dotarcia do innych; lubi ryzyko i wychodzi, nie ograniczony drogami już wytyczonymi, lecz otwarty i wierny trasom wskazanym przez Ducha Świętego: przeciwny wegetacji, uradowany z ewangelizacji".

Papież Franciszek

„Misją Kościoła jest wychodzenie ludziom naprzeciw, by przywrócić im pełnię godności i wolności poprzez odpuszczenie grzechów”.

Papież Franciszek

„Pan pragnie wziąć na siebie nasze słabości, nasze grzechy, nasze utrudzenie”.

Papież Franciszek 

„Miłosierdzie jest jak czułość rodziców, którzy obejmują swe dziecko, by je pocieszyć i przywrócić mu poczucie bezpieczeństwa”.

Papież Franciszek

„Boże miłosierdzie może uczynić każdego z nas bardziej miłosiernymi wobec innych”.

Papież Franciszek

„Bóg zakochany jest w naszej biedzie i naszej małości, Jego miłosierdzie jest bez końca”.

Papież Franciszek

Top