Artykuły

Biblijne korzenie uwielbienia

Chwałę oddajemy Bogu! Całe stworzenie wielbi swojego Pana, bo Bóg i tylko On jest godny nieprzerwanego zachwytu. Jest Stworzycielem świata, w Słowie Wcielonym - Jezusie Chrystusie, jest naszym Odkupicielem i Zbawicielem. Uwielbienie rodzi się w sercu spontanicznie, by więc wielbić Boga, trzeba mieć serce dziecka - pełne ufności  i pokory. Uwielbienie musi być autentyczne, głośne, radosne, musi angażować całego człowieka, nie tylko duszę, ale i ciało.

Z dziękczynienia

Pierwszym źródłem uwielbienia jest wdzięczność, doświadczenie Bożej pomocy i oglądanie Jego wspaniałych dzieł. Taka spontaniczna modlitwa dziękczynna pojawia się w Księdze Wyjścia, drugiej księdze Starego Testamentu. Mojżesz i Izraelici widzą, jak rozstępuje się Morze Czerwone, a następnie jego wody zatapiają wielką armię faraona. Olśnieni potęgą Bożą, śpiewają Panu pieśń, nazywając Jahwe „swoim Bogiem” (Wj 15, 1-21).
Uwielbienie wyrasta z dziękczynienia i do wdzięczności prowadzi. Tak tworzy się więź Izraela z Panem. Gdy Jezus Chrystus, Syn Boży, począł się pod sercem Maryi, Jego Matka zaśpiewała najpiękniejszą pieśń uwielbienia – Magnificat „Wielbi dusza moja Pana ...” (Łk 1, 46-55)

Mały słownik uwielbienia

Każdy język ma swoje słowa na uwielbienie. Po polsku Boga uwielbiamy, wysławiamy, chwalimy, wywyższamy, błogosławimy Go...  Biblia także ma szczególne słowa, okrzyki na cześć Najwyższego.
Alleluja – od hebrajskich słów hallelu Jah – wychwalajcie Jahwe. Jest to radosny okrzyk, wydawany spontanicznie, obecny także w liturgii Starego Przymierza, na przykład w Psalmach, szczególnie w tak zwanym Hallelu i Wielkim Hallelu. Potem okrzyk ten przejęty został przez chrześcijaństwo; na Eucharystii wprowadza nas w czytanie z Ewangelii.
Hosanna – hebr. hoszi anna – dwa słowa: zbaw i modlimy się. Najpierw tak wołano o pomoc do Boga, później był to okrzyk na cześć króla i Boga. Tak tłumy witały Pana Jezusa, wjeżdżającego do Jerozolimy (por. Mt 21, 9). Słowo hosanna wyśpiewujemy podczas liturgii eucharystycznej.
Amen – hebr. słowo tłumaczone różnie, m.in. „niech tak się stanie”. W Piśmie Świętym jest odpowiedzią wspólnoty na doksologię, czyli uwielbienie, np.: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki. A cały naród odpowiedział: >>Amen<< i chwalił Pana”  (1 Krn 16, 36).
W prawie żydowskim był przepis, by po wysłuchaniu błogosławieństwa, odpowiedzieć „amen”. Tak i my chrześcijanie mówimy, potwierdzając w ten sposób treść błogosławieństwa. Przepiękny przykład użycia słowa „amen” mamy w Apokalipsie Św. Jana: „ ... Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen”     (Ap 7, 11)

Psalmy to cudowny modlitewnik oddający w pieśniach różne stany ducha. W wielu z nich pojawiają się zachęty do wysławiania Boga. Szczególne znaczenie miał tak zwany Hallel, czyli psalmy od 113 do 118 oraz Wielki Hallel - Psalm 136.
Hymnami Hallelu, wznosząc głośne okrzyki „Alleluja!”, modlono się przez wieki podczas wielkich świąt, także święta Paschy. Tak też modlił się Pan Jezus z uczniami w wieczerniku przed swoją zbawczą Ofiarą, złożoną za nasze życie na krzyżu. Nasz Pan i Zbawiciel z przejęciem i radością śpiewał Ojcu pieśni, i uwielbiał Go. Psalmy są nieustannie natchnieniem dla autorów pieśni i piosenek uwielbienia.

Tylko słowa? „Prorokini Miriam i inne kobiety uderzały w bębenki” (Wj 15, 20).

My także możemy modlić się, wykorzystując nasze zdolności muzyczne i fizyczne. Jeżeli po modlitwie jestem zmęczony, to znak, że naprawdę się w nią zaangażowałem, że nie odmawiam Jezusowi, Najlepszemu Przyjacielowi, moich sił, głosu oraz wszystkich talentów, które od Niego otrzymałem. Radość – owoc uwielbienia Uwielbiając Boga, zbliżamy się do Niego, przyjmujemy Jego wolę i powierzamy Mu całe nasze życie, wszystko to, co nas porusza, martwi, cieszy...  „aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen” (1P 4, 11). Gdy wysławiamy Boga, Pan daje nam swojego Ducha i Jego radość. „W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym” (Łk 10, 21).  Wytrwałe uwielbianie Boga przemienia nas, otwiera serce na Bożą miłość, daje przedsmak nieba już tu, na ziemi. Zachęta Archanioła. Dlaczego powinniśmy wielbić naszego Boga? Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, Księga Tobiasza podaje uzasadnienie: „Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wyświadczył wam - w celu uwielbienia i wysławienia Jego imienia. Ogłaszajcie przed wszystkimi ludźmi dzieła Boże, jak są godne uwielbienia, i nie wahajcie się wyrażać Mu wdzięczności”(Tb 12, 6)

Powinniśmy uwielbiać Boga, bo Jego miłości zawdzięczamy wszystko: życie, odkupienie win, przyjście na świat Jego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, zesłanie Ducha Świętego, który nas ożywia oraz powołanie wspólnoty Kościoła, w którym może wzrastać nasza wiara... Oby uwielbienie Boga stało się naszym sposobem życia!
Zachęcam do lektury Pisma Świętego!

Juliusz Kisiel
artykuł pochodzi z Magazynu Chrześcijańskiego Hbr 4,12

Czytany 6472 razy Ostatnio zmieniany środa, 09 grudzień 2015 10:32
Etykiety
Share this article

About author

Juliusz KisielHere's more in regards to Singing Method singing lessons in london visit Here.
Tags:
 • Quick singing tips

 • online vocal training

 • how to perfect my singing voice

 • steps to sing better

 • music singing lessons

 • sight singing tips

 • vocal school

 • how sing

 • how can i get better at singing

 • record you singing

 • improve my singing

 • voice lessons in nyc

 • private singing teachers

 • how to get a singing voice

 • how to learn how to sing

 • tips for good singing

 • free vocal exercises

 • improve my singing voice

 • singing tips beginners

 • singing exercise

 • cheap singing lessons

 • how to singing lessons in london improve your singing pitch

 • best singing lessons

 • voice singing lessons in london lessons columbus ohio

 • vocal school

 • vocal school

 • how can i improve my voice

 • voice lessons indianapolis

 • tips to make you a better singer

 • free online singing course

 • record singing lessons in london you singing

 • singing tips beginners

 • songs to help you sing better

 • singing tips beginners

 • singing tips beginners

 • songs to help you sing better

 • how to improve your singing singing lessons in london pitch

 • how sing

 • tips to better singing

 • singing lessons in london improve my singing

 • sight singing tips

 • steps to sing better

 • singing lessons in london vocal exercises for singers youtube

 • how to perfect my singing voice

 • singing lessons for beginners online

 • voice lessons in nyc

 • free online singing course

 • transgender voice training

 • singing lessons in london

 • singing lessons boston

 • singing lessons for beginners online

 • singing lesson videos

 • tips for good singing

 • online vocal training

 • vocal exercises for singers youtube

 • best online voice lessons

 • If this describes your singing or non-singing goals, Mic - Droid for Android is proper up your alley. Then the leadership fades and hires an Iggy and puts him in a high profile position. Go up up one note and repeat, and go each of the way towards the top of your respective range and back down to the bottom. It is extremely much anticipated that everyone eventually uncovers to one another, thus, breaking the walls of animosity and self-consciousness. The website All Access reported in January of 2011 that Dubois will synergy with Nashville's Entrepreneur Center to make available mentoring to those interested in digital media startup companies.

  Dave Winer, a software developer, is credited since the one who began podcasts. Karaoke discs are wonderful - however they can be tricky to learn on home DVD players due for the largely unsupported CD+G format. Singing can be a means to acquire confidence will that permit a person to socialize and to build relationships. At a similar token, additionally it is quite refreshing to see an unknown commodity be a star. You can connect the microphones through the two microphone jacks.

  Here's a peek at how singers should properly rest their voices, and what will happen for a voice singing lessons in london in the event you don't occasionally have a break. " Perhaps fans will eventually grow weary of setting DVR's for so many different competitions that take much time. He had discovered that refracting telescopes were clumsy to handle however the reflectors available were also too large so he made his very own, improving the light reflected from the mirror by increasing the level of copper inside the alloy. Chances are you already have it in your home game console, so why wouldn't you extend it for your Apple handheld device. From white fur to feathers, animals of various species gain longer hair, thicker coats and some even produce winter footwear.

  Many songwriters cannot sing, so they really hire "Demo singers" to record their original composition to be able to sell them to recording companies. I further sang the rock stay tuned off key and was in a position to add it without the glitches to the first clip. Luckily, it doesn't take much to do a fantastic warm up. A level 10 T-Rox will hold around 17,280 coins, and at level 15 will max out at 25,920 coins, each taking between 2 and 4 hours to accomplish their max. Another interesting tip to keep in mind if you want to have some good sound is usually to sing using your throat open.

  The online i - Tunes Store is one of the more popular purveyors of podcasts. You need being concentrating on your own singing through the show, and the lyrics should not be an issue; granted, singing over several hours is tough, however it's even harder if you don't know what you're singing. If you understand there are certain foods that cause one to experience indigestion or heartburn or acid reflux, start avoiding them a couple of days before your audition. Quibbles offer an equalized rate of 36, earn their max in 37 minutes, at level 15 have a 2,700 max gold capacity. *To find out about Lainie Diamond visit her website at.

  Najnowsze od Juliusz Kisiel

  Zaloguj się, by skomentować

  STREFA WIDZA

  • VOD - oglądaj
  • Jezus na Stadionie 2015 PROMO
  • Jezus na Stadionie 2015 RETRANSMISJA
  • Kazania, konferencje, nauczania
    Niedziela Uwielbienia, luty 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, luty 2017, Katedra
    Niedziela Uwielbienia, luty 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, luty 2017, Katedra
    Niedziela Uwielbienia, styczeń 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, styczeń 2017,
    Niedziela Uwielbienia, styczeń 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, styczeń 2017,
    Niedziela Uwielbienia, grudzień 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, grudzień 2016,
    Niedziela Uwielbienia, listopad 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, listopad 2016,
    Niedziela Uwielbienia 13 listopada 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 13 listopada
    Niedziela Uwielbienia 9 października 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 9
    Niedziela Uwielbienia 9 października 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 9
    Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra
    Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra
    Wieczór Chwały 17 kwietnia 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 17 kwietnia 2016, Katedra
  • 1
  • 2
  • 3
  Top