Artykuły

Nie bój się przemawiaj!

... bo Ja jestem z tobą i nikt cię nie skrzywdzi (Dz 18,8-10). Czy bać się charyzmatyków? Tych dziwnie zachowujących się ludzi, wokół których gromadzą się tłumy? Ludzi, którzy tak specyficznie się modlą, czasem nakładają ręce, przyzywają Ducha Świętego?

 W ich obecności stale dzieją się cuda i znaki. Zasadniczo boimy się wszystkiego, czego nie znamy. I często nie chcemy podjąć próby tego poznania, bo  wydaje się to być zbyt ryzykowne. Tymczasem Bóg w Piśmie Świętym nieustannie przekonuje nas, że jeśli jesteśmy z Nim w prawdziwej relacji, nie tylko formalnej – nie mamy się czego lękać! Kiedy szukamy tzw. świętego spokoju i nie chcemy niczego w naszym życiu zmieniać, to przeczuwamy, że spotkanie z charyzmatykiem może być wyzwaniem, a nawet wstrząsem. Konfrontacja z człowiekiem obdarzonym charyzmatami zmusza nas do zajęcia zdecydowanego stanowiska. Czasami lęk przed nią powoduje nawet, że jesteśmy skłonni przypisywać mu z góry złe intencje.

Tymczasem działalność Pana Jezusa wyraźnie wskazuje, że był wyjątkowym i najwspanialszym charyzmatykiem! Kiedy głosił w świątyni Słowo Boże, zdumieni słuchacze pytali: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą (Mk 1, 23-27). Także kiedy mówił przed wielkimi zgromadzeniami, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie (Mt 7, 28-29). Głoszeniu słowa o nadejściu zupełnie nowej perspektywy, perspektywy Królestwa Bożego, towarzyszyły niezliczone znaki i cuda: począwszy od przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej, poprzez cudowny połów ryb, rozmnożenie chleba, uciszenie burzy, chodzenie po wodzie, a także niezliczone uzdrowienia z chorób duszy i ciała: I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby, i wszelkie słabości wśród ludu. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał (Mt 4, 23; Mt 8, 16). Jezus dokonywał także wskrzeszeń – Łazarza, córki Jaira czy syna wdowy z Nain (zob. J 11, 1; Mk 5, 22-43; Łk 7, 11-17). Kiedy nauce Jezusa towarzyszyły cuda wypędzania demonów z opętanych i zniewolonych, faryzeusze oskarżali Go, że czyni to mocą Belzebuba (Mk 3, 20-27).

Cała działalność Jezusa była naznaczona cudami i znakami, Jezus bowiem był napełniony Duchem Świętym. Kiedy podczas Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na Apostołów, również zostali obdarowani licznymi charyzmatami i, zgodnie z nakazem swojego Mistrza, zaczęli odtąd głosić w całym świecie prawdę o Bożej miłości. I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie» (Mk 16, 15-18). Ich posługa dzięki charyzmatom jest, tak jak zapowiedział Chrystus, naznaczona cudami i znakami, które mają potwierdzać potęgę działania Bożego (Dz 5, 12-16).

My także jesteśmy zobowiązani do głoszenia Dobrej Nowiny. Aby nasze trudy głoszenia były owocne, Pan Bóg w sakramentach świętych udziela nam wszystkim, bez wyjątku, różnorodnych darów i charyzmatów. Zatem winniśmy prosić w modlitwie Pana o odkrywanie tych szczególnych darów, przyjmować je z wdzięcznością i, po rozeznaniu we wspólnocie, służyć nimi gorliwie na rzecz bliźnich, tak jak prosił Jezus.

Każdy chrześcijanin, jeśli chce naśladować Mistrza, winien być charyzmatyczny! Ma służyć budowaniu Kościoła Bożego na ziemi. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym (Mt 7, 21-27).

Hanna Chrzczonowicz
artykuł pochodzi z Magazynu Chrześcijańskiego Hbr 4,12

Czytany 3643 razy Ostatnio zmieniany środa, 09 grudzień 2015 11:14
Etykiety
Share this article

About author

Hanna Chrzczonowicz

Najnowsze od Hanna Chrzczonowicz

Zaloguj się, by skomentować

STREFA WIDZA

  • VOD - oglądaj
  • Jezus na Stadionie 2015 PROMO
  • Jezus na Stadionie 2015 RETRANSMISJA
  • Kazania, konferencje, nauczania
  Niedziela Uwielbienia, luty 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, luty 2017, Katedra
  Niedziela Uwielbienia, luty 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, luty 2017, Katedra
  Niedziela Uwielbienia, styczeń 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, styczeń 2017,
  Niedziela Uwielbienia, styczeń 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, styczeń 2017,
  Niedziela Uwielbienia, grudzień 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, grudzień 2016,
  Niedziela Uwielbienia, listopad 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, listopad 2016,
  Niedziela Uwielbienia 13 listopada 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 13 listopada
  Niedziela Uwielbienia 9 października 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 9
  Niedziela Uwielbienia 9 października 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 9
  Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra
  Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra
  Wieczór Chwały 17 kwietnia 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 17 kwietnia 2016, Katedra
  • 1
  • 2
  • 3
Top