Artykuły

W Bogu to co małe staje się wielkie

Pismo Święte daje nam przykłady osób, które niewiele znaczyły wśród ludzi, a w pewnym momencie swojego życia dokonały rzeczy wielkich. Jeżeli wczytamy się z wiarą i modlitwą w te historie, jeżeli zaprosimy do tej lektury Ducha Świętego, to okaże się, że każdy z nas może w Bogu dokonać wielkich dzieł.

Mojżesz nie zrobił wielkiej kariery. Odrzucony przez swoich, zaszył się wśród obcego ludu i pasał stada swego teścia. Wydawałoby się, że ułożył sobie życie: żona, dzieci, praca... I w to z pozoru ustabilizowane życie, niespodziewanie wchodzi Bóg, objawiając się mu w płonącym krzewie i posyłając go do wielkich dzieł. Mojżesz nie chciał przyjąć swego nowego powołania, wymawiał się jak umiał: „kimże ja jestem”, „poślij kogoś innego” (Wj 3). Bóg jednak przekonuje Mojżesza, wskazując Aarona jako pomocnika przy pełnieniu misji. I tak ktoś, kto prawdopodobnie nie znosił przemawiać publicznie, poraniony psychicznie i zakompleksiony, dokonuje rzeczy niewiarygodnych. Idzie do faraona, rozmawia z nim, przemawia do swoich rodaków skorych do buntu i narzekania, i w końcu wyprowadza z niewoli lud, w ciągu długiej wędrówki stający się narodem. Następnie przez 40 lat ktoś, kto na początku zupełnie nie wierzył w swoją misję, staje się właściwie ojcem narodu.

Dawid był jeszcze bardzo młody, kiedy stoczył swój sławny pojedynek z Goliatem. Goliat był człowiekiem odważnym, zaprawionym w boju, silnym fizycznie i świetnie uzbrojonym. Dawid miał tylko procę i kilka kamieni, jednak to on zwyciężył. Bóg daje zwycięstwo tym, których sam powołał: „Ja idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich... Nie mieczem ani dzidą Pan ocala. Ponieważ jest to wojna Pana, On więc odda was w nasze ręce” (Sm 17, 45;47). Dawid zwyciężył dzięki wierze, odwadze i czemuś jeszcze: miał wielkie ambicje. Nam często się wydaje, że ambicje i pokora nie mogą iść w parze, a w rzeczywistości jest przeciwnie. Ambicja rozkwita, kiedy karmi się ją pokorą, bo to jej najwłaściwszy pokarm. Nie bójmy się więc swoich ambicji, one nas poprowadzą. Pod warunkiem, że będziemy mieli prawdziwy obraz własnych atutów i słabości.

Gedeon na pewno nie uważał siebie za wojownika, a tym bardziej za przywódcę narodu. Bóg odnalazł go i skierował do niego swoje zadziwiające polecenie w najmniej odpowiednim zdawać by się mogło momencie. Młodzieniec po kryjomu młócił zboże, bo obawiał się grasujących po kraju Madianitów. Izrael był wtedy bezbronny, wrogowie bezkarnie mogli zabierać rodakom plony ich pól. Nagle przy Gedeonie pojawia się anioł i nazywa go „wielkim wojownikiem”. Powierza mu misję wyzwolenia narodu izraelskiego. Właściwie można słowa anioła, występującego przecież w imieniu samego Boga, interpretować jako ironię. Nikomu nieznany chłopak, zalękniony i nie mający żadnych ambicji, ma stanąć na czele armii. Chyba nie dało by się znaleźć mniej odpowiedniego kandydata! „Idź z taką siłą, jaką posiadasz” - Bóg zachęca Gedeona. Ten jest człowiekiem rozsądnym, chce weryfikować swoje powołanie i dlatego prosi o znaki. Dwukrotnie runo, dziś już przysłowiowe, wskazuje mu wolę Bożą. Nam również wolno prosić Pana o znaki, choć jest to tylko jedna z uzupełniających się wzajemnie dróg, by sprawdzić prawdziwość natchnienia. W końcu Gedeon zwycięża. Z trzystoma ludźmi, uzbrojonymi w garnki i rogi pokonuje wielotysięczną armię. Wystarczyło zasiać w przeciwniku ziarno lęku, a prędko zaowocowało ono paniką... (Sdz 6,11-7,22). Swoją drogą, czy nie tak właśnie działa nasz nieprzyjaciel, szatan? Na wiele bitew nigdy nie wyruszyliśmy ze strachu przed wrogiem, którego nawet nie znamy.

Samson dokonał w swoim życiu wielu czynów, wymagających niesamowitej odwagi i ogromnej siły fizycznej. Na przykład mając do dyspozycji oślą szczękę, zabił wielu wrogów (Sdz 15, 15). W pojedynkę rzucał się do walki z całym tłumem i zwyciężał. Jak to możliwe? Powiemy, że Bóg dawał mu siłę, wzmacniał jego ducha. To prawda, ale czy innym Bóg odmawia swojej pomocy? Myślę, że Samson nie był tylko odważnym siłaczem. Był on przede wszystkim człowiekiem, który wiedział, czego chce i zawsze osiągał to, czego pragnął. Miał charakter, umiał podejmować decyzje i był konsekwentny w swoim postępowaniu.

Judyta była wspaniałą kobietą, pełną wdzięku, a jednocześnie skromną. Dzięki sprytowi i odwadze, a może przede wszystkim dzięki prawości charakteru i stałej pracy nad sobą, uratowała swoje miasto i w konsekwencji cały naród w sytuacji po ludzku beznadziejnej. Oczywiście całe jej życie było zanurzone w Bogu, przeniknięte modlitwą. Charakter jej kształtował także post i jałmużna. Kiedy więc prosiła Boga o pomoc: „Daj mi siłę w tym dniu, Panie, Boże Izraela”, otrzymała ją (Jdt 13, 7). W nocy, w samym środku obozu wroga, obcięła głowę Holofarnesa, wodza wojsk asyryjskich.

Mojżesz, Aaron, Dawid, Gedeon, Samson, Judyta... Wszystkie te postaci Kościół wspomina w bardzo starej modlitwie, odmawianej, a właściwie śpiewanej od kilkuset lat - zwykle wczesnym rankiem - także w języku polskim. Jakaż to modlitwa sławi Bożych bohaterów, tych, którzy nie obliczali swoich szans, ale uczyli się ufać Bogu do końca? Chodzi oczywiście o godzinki. Tu dochodzimy do kulminacji biblijnego bohaterstwa, bo przecież godzinki to modlitwa ku czci Maryi – tej, która dokonała w Bogu największych czynów, pozostając dla swoich rodaków oraz sąsiadów osobą skromną i cichą. Kobieca siła nie polega na robieniu wrażenia, a na głębokiej wierze i wytrwałości. Przez Maryję dokonało się wcielenie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Odkupiciela świata. Dzięki jej wierze i zaufaniu do Boga mogliśmy otrzymać dar zbawienia.

Spójrzmy na treść godzinek. Tekst nazywa Matkę Bożą „piękną jak księżyc w pełni”. Jak księżyc odbija światło słońca, tak Ona przekazuje nam miłość Bożą. Przez Maryję dokonuje się ostateczne zwycięstwo nad szatanem. Zło zostaje pokonane przez ofiarę krzyża Chrystusa. O Maryi śpiewamy też: „Tyś nad aniołami”. Bóg uczynił swoją Matkę wielką właśnie dlatego, że na ziemi była tak pokorna. Pokora nie oznacza rezygnacji i smutku. Wręcz przeciwnie, człowiek pokorny jest radosny i dzielny. Inne wezwanie z godzinek: „Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny”. Przed Maryją ucieka nasz nieprzyjaciel i Jej boi się najbardziej, bo przez Nią dokonało się odwrócenie grzechu Ewy. Maryja jest Tą, która zdeptała głowę węża.

Nie ulegajmy złudzeniu, że pokora to pogodzenie się ze złem. Biskup Edward Dajczak powiedział: „Magnificat nie jest modlitwą grzecznej dziewczynki”. Pieśń „Wielbi dusza moje Pana” wzbiera siłą i nadzieją, jest przesycona radością spotkania z Bogiem i zapowiada Jego wielkie dzieła oraz Jego panowanie. Poprzez paradoksy pokazuje Bożą logikę, Jego spojrzenie na ludzkie serca. Wczytajmy się w nią, przemedytujmy, powtarzajmy jej słowa, aż staną się naszą codzienną modlitwą i będą - pod działaniem Ducha Świętego - kształtować nasze życie. Jeżeli więc jesteś strapiony, przygnieciony troskami codzienności, módl się słowami Maryi! One otworzą twoje serce na Boga, który ma dla ciebie twoje własne, osobiste powołanie. Pozwól, żeby Bóg kształtował twoją wiarę na wzór wiary Matki Zbawiciela. Wtedy przyjmiesz życie Boże tak, jak Ona je przyjęła. I w codzienności będziesz rodzić Chrystusa, dzielić się Nim tak, jak Maryja z Elżbietą.

Ojciec John Bashobora często powtarza, że trzeba mieć wiarę oczekującą, spodziewającą się. Od Boga można i trzeba spodziewać się wiele, choć często Jego wola jest dla nas niezrozumiała. A jednak ten, kto wiele oczekuje, wiele otrzyma i przekaże innym. Maryja też nie rozumiała od razu Bożego działania, jednak zachowywała i rozważała to, co usłyszała. Czytajmy Słowo Boże, medytujmy je, poszukujmy oblicza Chrystusa w każdym człowieku! Pamiętajmy, że nasz Pan jest we wszystkim, co nas spotyka! Ten, kto słucha Boga, nie prześpi momentu swego powołania.

Juliusz Kisiel
artykuł pochodzi z Magazynu Chrześcijańskiego Hbr 4,12

Czytany 3728 razy Ostatnio zmieniany środa, 09 grudzień 2015 11:26
Etykiety
Share this article

About author

Juliusz KisielHere's more in regards to Singing Method singing lessons in london visit Here.
Tags:
 • Quick singing tips

 • online vocal training

 • how to perfect my singing voice

 • steps to sing better

 • music singing lessons

 • sight singing tips

 • vocal school

 • how sing

 • how can i get better at singing

 • record you singing

 • improve my singing

 • voice lessons in nyc

 • private singing teachers

 • how to get a singing voice

 • how to learn how to sing

 • tips for good singing

 • free vocal exercises

 • improve my singing voice

 • singing tips beginners

 • singing exercise

 • cheap singing lessons

 • how to singing lessons in london improve your singing pitch

 • best singing lessons

 • voice singing lessons in london lessons columbus ohio

 • vocal school

 • vocal school

 • how can i improve my voice

 • voice lessons indianapolis

 • tips to make you a better singer

 • free online singing course

 • record singing lessons in london you singing

 • singing tips beginners

 • songs to help you sing better

 • singing tips beginners

 • singing tips beginners

 • songs to help you sing better

 • how to improve your singing singing lessons in london pitch

 • how sing

 • tips to better singing

 • singing lessons in london improve my singing

 • sight singing tips

 • steps to sing better

 • singing lessons in london vocal exercises for singers youtube

 • how to perfect my singing voice

 • singing lessons for beginners online

 • voice lessons in nyc

 • free online singing course

 • transgender voice training

 • singing lessons in london

 • singing lessons boston

 • singing lessons for beginners online

 • singing lesson videos

 • tips for good singing

 • online vocal training

 • vocal exercises for singers youtube

 • best online voice lessons

 • If this describes your singing or non-singing goals, Mic - Droid for Android is proper up your alley. Then the leadership fades and hires an Iggy and puts him in a high profile position. Go up up one note and repeat, and go each of the way towards the top of your respective range and back down to the bottom. It is extremely much anticipated that everyone eventually uncovers to one another, thus, breaking the walls of animosity and self-consciousness. The website All Access reported in January of 2011 that Dubois will synergy with Nashville's Entrepreneur Center to make available mentoring to those interested in digital media startup companies.

  Dave Winer, a software developer, is credited since the one who began podcasts. Karaoke discs are wonderful - however they can be tricky to learn on home DVD players due for the largely unsupported CD+G format. Singing can be a means to acquire confidence will that permit a person to socialize and to build relationships. At a similar token, additionally it is quite refreshing to see an unknown commodity be a star. You can connect the microphones through the two microphone jacks.

  Here's a peek at how singers should properly rest their voices, and what will happen for a voice singing lessons in london in the event you don't occasionally have a break. " Perhaps fans will eventually grow weary of setting DVR's for so many different competitions that take much time. He had discovered that refracting telescopes were clumsy to handle however the reflectors available were also too large so he made his very own, improving the light reflected from the mirror by increasing the level of copper inside the alloy. Chances are you already have it in your home game console, so why wouldn't you extend it for your Apple handheld device. From white fur to feathers, animals of various species gain longer hair, thicker coats and some even produce winter footwear.

  Many songwriters cannot sing, so they really hire "Demo singers" to record their original composition to be able to sell them to recording companies. I further sang the rock stay tuned off key and was in a position to add it without the glitches to the first clip. Luckily, it doesn't take much to do a fantastic warm up. A level 10 T-Rox will hold around 17,280 coins, and at level 15 will max out at 25,920 coins, each taking between 2 and 4 hours to accomplish their max. Another interesting tip to keep in mind if you want to have some good sound is usually to sing using your throat open.

  The online i - Tunes Store is one of the more popular purveyors of podcasts. You need being concentrating on your own singing through the show, and the lyrics should not be an issue; granted, singing over several hours is tough, however it's even harder if you don't know what you're singing. If you understand there are certain foods that cause one to experience indigestion or heartburn or acid reflux, start avoiding them a couple of days before your audition. Quibbles offer an equalized rate of 36, earn their max in 37 minutes, at level 15 have a 2,700 max gold capacity. *To find out about Lainie Diamond visit her website at.

  Najnowsze od Juliusz Kisiel

  Zaloguj się, by skomentować

  STREFA WIDZA

  • VOD - oglądaj
  • Jezus na Stadionie 2015 PROMO
  • Jezus na Stadionie 2015 RETRANSMISJA
  • Kazania, konferencje, nauczania
    Niedziela Uwielbienia, luty 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, luty 2017, Katedra
    Niedziela Uwielbienia, luty 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, luty 2017, Katedra
    Niedziela Uwielbienia, styczeń 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, styczeń 2017,
    Niedziela Uwielbienia, styczeń 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, styczeń 2017,
    Niedziela Uwielbienia, grudzień 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, grudzień 2016,
    Niedziela Uwielbienia, listopad 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, listopad 2016,
    Niedziela Uwielbienia 13 listopada 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 13 listopada
    Niedziela Uwielbienia 9 października 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 9
    Niedziela Uwielbienia 9 października 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 9
    Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra
    Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra
    Wieczór Chwały 17 kwietnia 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 17 kwietnia 2016, Katedra
  • 1
  • 2
  • 3
  Top