Artykuły

Przepis na uwielbienie #2

Drugim elementem w przybytku była miedziana kadź do obmyć. Aby wejść dalej do namiotu spotkania, nie dało rady ominąć tej wyjątkowej misy. Wyjątkowej, bo materiał, z którego była wykonana, nie był standardowy. Jak mówi Księga Wyjścia 38 rozdział, wers 8, była wykonana z luster kobiet izraelskich pełniących służbę przy wejściu do namiotu. Tu właśnie przejawia się ofiarność kobiet w oddawaniu tego, co stanowiło ich osobistą własność.

Wszelka właściwa służba musi być ofiarna. Jeśli chcemy uwielbiać Boga, to robimy to nie dlatego, że akurat mamy na to ochotę, ale dlatego że On jest tego godzien – niezależnie od naszej kondycji. Im jest gorzej z nami, tym większą wartość ma nasze uwielbienie. Jak to mówi mój przyjaciel Henryk Krzosek: "Im gorzej, tym lepiej!"

Miedziana kadź była niezwykła z jeszcze jednego powodu. Każda część przybytku była zbudowana według wzoru i rozmiarów, które Bóg wskazał Mojżeszowi na górze. Jeżeli chodzi o kadź odkrywamy, że nie ma podanych żadnych szczegółów. Czy było to Boże przeoczenie? Absolutnie nie. Bóg to zrobił celowo. Kadź, która jest symbolem Bożego Ducha Świętego, nie może być ograniczona wymiarami lub zmierzona. Na misie również nie zaznaczono objętości, co symbolizuje nieskończoną oczyszczającą moc Boga.

Czy to nie jest niesamowite – Bóg, który pokazuje, że Jego miłosierdzie nie ma granic. Duch Święty, który wychodzi nam naprzeciw.
Dlaczego potrzebujemy Ducha, aby stawać przed Bogiem? Bo sami nie znamy prawdy o nas. To Bóg ją zna i dlatego posyła nam swojego Ducha Prawdy.
„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.” (J 16,13)
Aby zobaczyć nasz bród, grzech potrzebujemy Tego, który nas zna, przed którym nie musimy udawać i który nas nie potępia, tylko w największej miłości i delikatności ukazuje prawdę o nas samych, byśmy mogli być oczyszczeni.
Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.  (1J 1,8-9)

    Duch Święty objawia nam codziennie potrzebę oczyszczenia, a Słowo Boże jest zwierciadłem naszej natury. Bóg zachęca nas, byśmy korzystali z Jego Słowa jak z lustra. Tam zobaczymy prawdę o nas, prawdę kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, prawdę, że jesteśmy Jego dziećmi, prawdę do której mamy zmierzać. On chce nam pokazać właściwy kierunek, wizję dla naszego życia. Chciejmy się tylko przeglądać w Jego lustrze.
Bez właściwego obrazu nie możemy stawać w uwielbieniu. Jeśli nie widzimy tego, co Bóg chce nam pokazać, zaczynamy uwielbiać, jednak nie Boga, a własne problemy, projekty, pomysły. Przyjdźmy z tym do Boga i dajmy się obmyć. Bez tego kroku nie nabierzemy właściwej perspektywy, nie zobaczymy prawdziwego piękna, które Bóg przygotował. To On jest twórcą wszelkiego piękna i chce nas zachwycić. Dajmy Jemu szansę i przestańmy udawać, zakładać maski, odgrywać określone role.
Pamiętajmy, aby człowiek mógł zobaczyć Boga, nie potrzebuje zmiany miejsca, lecz zmiany swojego stanu.

TO DUCH ŚWIĘTY OBJAWIA BRUD, A OCZYSZCZA GO WODA SŁOWA BOŻEGO!

Zuzanna Zuzelska

Czytany 4219 razy Ostatnio zmieniany środa, 09 grudzień 2015 08:21
Share this article

About author

Zuzanna Agnieszka Zuzelska
If you would like to receive even more facts pertaining to cure diabetes naturally kindly check out Here.


Tags:
 • Diabetes diet

 • permanent cure of diabetes type how cure diabetes 2

 • permanent cure of diabetes type 2

 • cure for diabetes 2

 • treating diabetes

 • cure for diabetes insipidus

 • how to cure diabetes without medicine

 • reverse diabetes without medication

 • what is the cure for type 1 diabetes

 • cure diabetes losing weight

 • diabecon cure diabetes

 • cure diabetes low carb

 • how to cure diabetic neuropathy

 • cure for type one diabetes

 • diabetes cure 600 calories per day

 • cure for diabetes mellitus type 1

 • diabetes cure 600 calories per day

 • how to reverse diabetes and heart disease

 • cure diabetes in 21 days

 • what is the cure for type 1 diabetes

 • diabetes cure dr oz

 • how to cure diabetes without medicine

 • cure diabetes type 1 stem cell

 • cure diabetes yahoo answers

 • reverse diabetes naturally juicing

 • is there a cure for diabetes yahoo answers

 • cure for diabetes how cure diabetes mellitus type 1

 • diabetes cure dr oz

 • cure su diabetes en 7 semanas

 • cure type 1 diabetes now

 • cure early stage diabetes

 • cure diabetes in 21 days

 • cure for diabetes mellitus

 • treating diabetes

 • cure for diabetes insipidus

 • 30 day diabetes cure ripich

 • type 1 diabetes cure gene therapy

 • cure diabetic juice fast

 • natural remedies diabetes

 • cure diabetes wristbands

 • cure diabetes insipidus

 • cure for diabetic foot problems

 • how to reverse diabetes and heart disease

 • type one diabetes treatment

 • reverse diabetes optifast

 • reverse how cure diabetes diabetes optifast

 • cure for diabetes 2

 • reverse diabetes without medication

 • the 30 day diabetes cure meal plan

 • cure early stage diabetes

 • a cure for diabetes type 1

 • type 1 diabetes cure gene therapy

 • can weight loss cure diabetes

 • diabetes natural cures how cure diabetes how reverse

 • how cure diabetes to cure diabetes without medicine

 • cure diabetes in 21 days

 • cure for type one diabetes

 • cure diabetes wristbands

 • 30 day diabetes cure ripich

 • reverse type 2 diabetes naturally

 • treating diabetes

 • diabetes natural cures how reverse

 • reverse diabetes naturally juicing

 • diabetes complete cure ayurveda

 • curing diabetes with diet

 • diabetes cure 600 calories per day

 • how to cure diabetic neuropathy

 • diabetes cure kerala

 • cure for type one diabetes

 • diet diabetes type 2

 • Online discount pharmacies really are a boon for many who want to make the top use of internet and it is comforts. If so, you may become a pharmacist and work for any 24-hour pharmacy such as Walgreen's. Those who wish to save money when it comes down to their drugs are able to do so by ordering from a drugstore in Canada instead of one within the United States. Experts found the Sokal and Euro risk scores inaccurate in determining outcome and response rates for long-term treatments for CML. Slip-ups add some severe, for example an oversight when mixing medication and combining inappropriate components, for the how cure diabetes benign, as could possibly be the case you should definitely sending home properly calibrated crutches that may be easily fixed through the patient at home.

  We'll try our best to explain it for your requirements, but we occassionally don't even understand it. You can identify this as it always commences with "https" (the "s" means secure). Also, see if you are qualified for any grant as some grants are awarded to females and minorities starting a business. It's actually like reading someone information leaflet on your hard drive screen, each of the things that you simply need to be familiar with a particular kind of drugs are right there. Therefore, our priority is to bring a smile on our customers' face and provide them with essentially the most reliable me cations, leaving any doubt further.

  You can employ added time in buying products instead of going to your medical store that can take huge time. Are you interested in contamination of wild plants with lead, chemicals, and dog doo. Pharmacists can pick to are employed in a hospital, retail drug store, elderly care facility or even to get a pharmaceutical company. But a pharmacy technician, an increased school student at the time, typed how cure diabetes on Beth's prescription label a dosage 10 times over her doctor prescribed. The light of focus is slowly shifting about bat roosting generic drugstores that provide a similar features and other alike medications but in a much affordable prices that easily fits the pockets of the common man.

  Until recently, I tended to become loyal to at least one particular drugstore chain, for no apparent reason other than that was the chain I had always used. Read on to get you started on the path to medical mastery. I cry many tears for all those working at any pharmacy that is robbed. Courgettes (zucchini) certainly are a good source of niacin which enable it to crop right from the summer and autumn months. The Pharmacy Technician Certification Board (PTCB) mandates that pharmacy technician graduates be certified before they how cure diabetes venture into this career.

  THey call themselves the "#1 online drug company" of their banner, but I can advise you, from several a lot of tracking these crooks, these are anything BUT that. It is really because the medicines are delivered for the customers directly from the manufacturer. 5 milligrams, if this should are actually 10 milligrams. Almost half from the people not insured are eligible for such programs but aren't enrolled. ' Plumbers, electricians, and auto mechanics are tradesmen with specialized knowledge understanding that particular sort of someone is more likely to keep working because of it'we all need water, toilets, light, and our cars.

  Zaloguj się, by skomentować

  STREFA WIDZA

  • VOD - oglądaj
  • Jezus na Stadionie 2015 PROMO
  • Jezus na Stadionie 2015 RETRANSMISJA
  • Kazania, konferencje, nauczania
    Niedziela Uwielbienia, luty 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, luty 2017, Katedra
    Niedziela Uwielbienia, luty 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, luty 2017, Katedra
    Niedziela Uwielbienia, styczeń 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, styczeń 2017,
    Niedziela Uwielbienia, styczeń 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, styczeń 2017,
    Niedziela Uwielbienia, grudzień 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, grudzień 2016,
    Niedziela Uwielbienia, listopad 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, listopad 2016,
    Niedziela Uwielbienia 13 listopada 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 13 listopada
    Niedziela Uwielbienia 9 października 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 9
    Niedziela Uwielbienia 9 października 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 9
    Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra
    Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra
    Wieczór Chwały 17 kwietnia 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 17 kwietnia 2016, Katedra
  • 1
  • 2
  • 3
  Top