Artykuły

Przepis na uwielbienie #4

Menora jest znana przez większość ludzi. Ten siedmioramienny świecznik nie jest tylko pomocnym narzędziem, ale znacznie większym. W wielu miejscach możemy spotkać mniejsze lub większe menory. Co jest takiego szczególnego w tym świeczniku, że jest on tak popularny?

I tu wchodzimy w plan Boga, który mówi do nas w przeróżny sposób. Tam, gdzie nie ma dostępu światła dziennego, w miejscu świętym, które było oddzielone od świata grubą kurtyną, Bóg daje jedyne źródło światła – złoty świecznik, który świecił ogniem zapalonym przez samego Boga. Najpierw zostajemy oddzieleni od iluzji tego świata, aby zobaczyć wszystko we właściwym świetle.

2 Samuela 22,29  Bo Ty, o Panie, jesteś moim światłem: Pan rozjaśnia moje ciemności.

To światło jest wyjątkowe i możemy odkryć je w Ewangelii św. Jana (J 1,4):

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,

Świecznik zrobiony był przede wszystkim po to, by dawać światło. Światło jest darem Bożym i symbolizuje życie. Jest to życie Boże, które otrzymujemy, gdy się rodzimy na nowo. Tylko Jezus jest prawdziwym światłem, które nie gaśnie, a daje życie. W Starym Testamencie Bóg zapowiada to prawdziwe Światło dające życie - Jezus, który pokonał ciemność grzechu i śmierci, daje prawdziwe światło. I to jest właśnie menora – obraz Jezusa, który zwyciężył, by dać nam życie.

Każda rzecz związana z tym świecznikiem mówi o Jezusie. Menora była wykonana z talentu złota – złoto symbolizowało Bóstwo Jezusa, było doskonałe, a talent wskazuje, jak wielką miała wartość, bo waga tego świecznika wynosiła około 40 kilogramów. Ten świecznik był wykuty z jednej bryły złota. Sposób jego wykonania mówi o cierpieniu Jezusa, ponieważ cały proces pokazuje „kucie” na Golgocie.

Środkowa część świecznika była nazwana trzonem, a pozostałe części ramionami. Dostrzegamy tu natychmiast doskonały obraz Chrystusa i Jego Kościoła.

Jana 15,5 Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.

To jest prawda o nas - kiedy trwamy w Jezusie, możemy wołać: w Bogu dokonamy czynów pełnych mocy. Potrzebujemy trwać w Nim, tam gdzie jest światło.

Spójrzmy na konstrukcję. Cały świecznik, trzon i jego ramiona, był wykonany z czystego złota. Został on wykuty z jednej bryły. Świadczy to o jedności Jezusa i Kościoła. Ramiona świecznika nie mogły stać same, o własnych siłach, musiały spoczywać na trzonie.

Filipian 4,13 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

To jest pragnienie Boga, abyśmy się z nim zjednoczyli. Bóg wie, że jest to jedyny sposób na nasze zwycięstwo. Dlatego chce do nas mówić, chce nam pokazywać każdy krok, który zaprowadzi nas do zwycięstwa, chce oświetlać naszą drogę. Tylko my musimy porzucić inne źródła światła - naszą wiedzę i rozsądek, które często przeszkadzają w wierze. Tak bardzo kalkulujemy w naszych umysłach, a tak często ciężko nam zaufać. Bóg zna najlepszą drogę i chce ją nam pokazać.

Jana 8,12 A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.

Jezus zaprasza w drogę. On nie tylko jest światłem dla nas, ale chce tak nas przemieniać, abyśmy to my byli źródłami światła w tym świecie.

Filipian 2,15 abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie.

Czy myślisz o sobie jako o źródle światła? Mamy tak rozbłysnąć Jego światłem, by tak się stało. Dlatego potrzebujemy najpierw zapalić się od Niego. To się dzieje tylko poprzez modlitwę. My uwielbiamy Boga, a On nas przemienia.

Tak jak światło świecznika musiało być przez kapłanów podtrzymywane, tak samo nasze nowe życie potrzebuje ciągłego podtrzymywania. Świadectwo suchego knota jest nędzne. Sama religijność lub wiedza nie mogą zastąpić namaszczenia Ducha Świętego. Musimy ciągle dbać o namaszczenie. Z knota musiał być usuwany popiół. Popiół symbolizuje wszystko, z czego musimy być oczyszczeni, aby świecić jeszcze bardziej.

Panie, oczyszczaj mnie jak ten knot lampy, abym mogła świecić Twoim blaskiem, Twoją chwałą, by inni Cię poznali…

Czytany 5004 razy Ostatnio zmieniany środa, 09 grudzień 2015 08:19
Share this article

About author

Zuzanna Agnieszka Zuzelska
If you would like to receive even more facts pertaining to cure diabetes naturally kindly check out Here.


Tags:
 • Diabetes diet

 • permanent cure of diabetes type how cure diabetes 2

 • permanent cure of diabetes type 2

 • cure for diabetes 2

 • treating diabetes

 • cure for diabetes insipidus

 • how to cure diabetes without medicine

 • reverse diabetes without medication

 • what is the cure for type 1 diabetes

 • cure diabetes losing weight

 • diabecon cure diabetes

 • cure diabetes low carb

 • how to cure diabetic neuropathy

 • cure for type one diabetes

 • diabetes cure 600 calories per day

 • cure for diabetes mellitus type 1

 • diabetes cure 600 calories per day

 • how to reverse diabetes and heart disease

 • cure diabetes in 21 days

 • what is the cure for type 1 diabetes

 • diabetes cure dr oz

 • how to cure diabetes without medicine

 • cure diabetes type 1 stem cell

 • cure diabetes yahoo answers

 • reverse diabetes naturally juicing

 • is there a cure for diabetes yahoo answers

 • cure for diabetes how cure diabetes mellitus type 1

 • diabetes cure dr oz

 • cure su diabetes en 7 semanas

 • cure type 1 diabetes now

 • cure early stage diabetes

 • cure diabetes in 21 days

 • cure for diabetes mellitus

 • treating diabetes

 • cure for diabetes insipidus

 • 30 day diabetes cure ripich

 • type 1 diabetes cure gene therapy

 • cure diabetic juice fast

 • natural remedies diabetes

 • cure diabetes wristbands

 • cure diabetes insipidus

 • cure for diabetic foot problems

 • how to reverse diabetes and heart disease

 • type one diabetes treatment

 • reverse diabetes optifast

 • reverse how cure diabetes diabetes optifast

 • cure for diabetes 2

 • reverse diabetes without medication

 • the 30 day diabetes cure meal plan

 • cure early stage diabetes

 • a cure for diabetes type 1

 • type 1 diabetes cure gene therapy

 • can weight loss cure diabetes

 • diabetes natural cures how cure diabetes how reverse

 • how cure diabetes to cure diabetes without medicine

 • cure diabetes in 21 days

 • cure for type one diabetes

 • cure diabetes wristbands

 • 30 day diabetes cure ripich

 • reverse type 2 diabetes naturally

 • treating diabetes

 • diabetes natural cures how reverse

 • reverse diabetes naturally juicing

 • diabetes complete cure ayurveda

 • curing diabetes with diet

 • diabetes cure 600 calories per day

 • how to cure diabetic neuropathy

 • diabetes cure kerala

 • cure for type one diabetes

 • diet diabetes type 2

 • Online discount pharmacies really are a boon for many who want to make the top use of internet and it is comforts. If so, you may become a pharmacist and work for any 24-hour pharmacy such as Walgreen's. Those who wish to save money when it comes down to their drugs are able to do so by ordering from a drugstore in Canada instead of one within the United States. Experts found the Sokal and Euro risk scores inaccurate in determining outcome and response rates for long-term treatments for CML. Slip-ups add some severe, for example an oversight when mixing medication and combining inappropriate components, for the how cure diabetes benign, as could possibly be the case you should definitely sending home properly calibrated crutches that may be easily fixed through the patient at home.

  We'll try our best to explain it for your requirements, but we occassionally don't even understand it. You can identify this as it always commences with "https" (the "s" means secure). Also, see if you are qualified for any grant as some grants are awarded to females and minorities starting a business. It's actually like reading someone information leaflet on your hard drive screen, each of the things that you simply need to be familiar with a particular kind of drugs are right there. Therefore, our priority is to bring a smile on our customers' face and provide them with essentially the most reliable me cations, leaving any doubt further.

  You can employ added time in buying products instead of going to your medical store that can take huge time. Are you interested in contamination of wild plants with lead, chemicals, and dog doo. Pharmacists can pick to are employed in a hospital, retail drug store, elderly care facility or even to get a pharmaceutical company. But a pharmacy technician, an increased school student at the time, typed how cure diabetes on Beth's prescription label a dosage 10 times over her doctor prescribed. The light of focus is slowly shifting about bat roosting generic drugstores that provide a similar features and other alike medications but in a much affordable prices that easily fits the pockets of the common man.

  Until recently, I tended to become loyal to at least one particular drugstore chain, for no apparent reason other than that was the chain I had always used. Read on to get you started on the path to medical mastery. I cry many tears for all those working at any pharmacy that is robbed. Courgettes (zucchini) certainly are a good source of niacin which enable it to crop right from the summer and autumn months. The Pharmacy Technician Certification Board (PTCB) mandates that pharmacy technician graduates be certified before they how cure diabetes venture into this career.

  THey call themselves the "#1 online drug company" of their banner, but I can advise you, from several a lot of tracking these crooks, these are anything BUT that. It is really because the medicines are delivered for the customers directly from the manufacturer. 5 milligrams, if this should are actually 10 milligrams. Almost half from the people not insured are eligible for such programs but aren't enrolled. ' Plumbers, electricians, and auto mechanics are tradesmen with specialized knowledge understanding that particular sort of someone is more likely to keep working because of it'we all need water, toilets, light, and our cars.

  Zaloguj się, by skomentować

  STREFA WIDZA

  • VOD - oglądaj
  • Jezus na Stadionie 2015 PROMO
  • Jezus na Stadionie 2015 RETRANSMISJA
  • Kazania, konferencje, nauczania
    Niedziela Uwielbienia, luty 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, luty 2017, Katedra
    Niedziela Uwielbienia, luty 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, luty 2017, Katedra
    Niedziela Uwielbienia, styczeń 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, styczeń 2017,
    Niedziela Uwielbienia, styczeń 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, styczeń 2017,
    Niedziela Uwielbienia, grudzień 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, grudzień 2016,
    Niedziela Uwielbienia, listopad 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, listopad 2016,
    Niedziela Uwielbienia 13 listopada 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 13 listopada
    Niedziela Uwielbienia 9 października 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 9
    Niedziela Uwielbienia 9 października 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 9
    Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra
    Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra
    Wieczór Chwały 17 kwietnia 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 17 kwietnia 2016, Katedra
  • 1
  • 2
  • 3
  Top