piątek, 04 grudzień 2015 09:43

SMS z NIEBA: 2015.12.12

„Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia”. Syr 48, 1

Dział: SMS z Nieba
piątek, 04 grudzień 2015 09:42

SMS z NIEBA: 2015.12.11

„Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraela: Jam jest Pan, Twój Bóg”. Iz 48, 17

Dział: SMS z Nieba
piątek, 04 grudzień 2015 09:42

SMS z NIEBA: 2015.12.10

„Ja, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: <Nie lękaj się>”. Iż 41, 13

Dział: SMS z Nieba
piątek, 04 grudzień 2015 09:41

SMS z NIEBA: 2015.12.09

„Z kimże byście mogli Mnie porównać, tak, żeby Mi dorównał?” Iz 40,25

Dział: SMS z Nieba
piątek, 04 grudzień 2015 09:41

SMS z NIEBA: 2015.12.08

„Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda”. Ps 98, 1

Dział: SMS z Nieba
piątek, 04 grudzień 2015 09:40

SMS z NIEBA: 2015.12.07

„Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie!” Iz 35, 1

Dział: SMS z Nieba
piątek, 04 grudzień 2015 09:40

SMS z NIEBA: 2015.12.06

 „Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały”. Ba 5, 1

Dział: SMS z Nieba
piątek, 04 grudzień 2015 09:38

SMS z NIEBA: 2015.12.05

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Mt 10, 8

Dział: SMS z Nieba
piątek, 04 grudzień 2015 09:38

SMS z NIEBA: 2015.12.04

„Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać?” Ps 27, 1

Dział: SMS z Nieba
piątek, 04 grudzień 2015 09:38

SMS z NIEBA: 2015.12.03

Nie każdy, który Mi mówi: <Panie, Panie>, wejdzie do królestwa niebieskiego”. Mt 7, 21

Dział: SMS z Nieba
Strona 6 z 40

STREFA WIDZA

  • VOD - oglądaj
  • Jezus na Stadionie 2015 PROMO
  • Jezus na Stadionie 2015 RETRANSMISJA
  • Kazania, konferencje, nauczania
  Niedziela Uwielbienia, luty 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, luty 2017, Katedra
  Niedziela Uwielbienia, luty 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, luty 2017, Katedra
  Niedziela Uwielbienia, styczeń 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, styczeń 2017,
  Niedziela Uwielbienia, styczeń 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, styczeń 2017,
  Niedziela Uwielbienia, grudzień 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, grudzień 2016,
  Niedziela Uwielbienia, listopad 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, listopad 2016,
  Niedziela Uwielbienia 13 listopada 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 13 listopada
  Niedziela Uwielbienia 9 października 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 9
  Niedziela Uwielbienia 9 października 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 9
  Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra
  Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra
  Wieczór Chwały 17 kwietnia 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 17 kwietnia 2016, Katedra
  • 1
  • 2
  • 3
Top