Zajęcia formacyjne 2017/2018

Formacja Ewangelizatorów

„Jak piękne są stopy zwiastuna Dobrej Nowiny”
                                                     Iz 52,7


Bóg chce, byśmy głoszeniem Jezusa przemieniali tę ziemię i czynili ją błogosławioną. To nasze zadanie i łaska, w której jako chrześcijanie możemy uczestniczyć. Niech zachętą do podjęcia formacji będzie krótkie świadectwo.

Przez długi czas myślałam, że ewangelizacja to przekonywanie do Boga. Na zajęciach nauczyłam się, że ewangelizacja to przede wszystkim głoszenie Jezusa. Spadł ze mnie ciężar, że muszę kogoś do czegoś przekonywać. Dziś wiem, że mam pokazywać Jezusa, przyprowadzać do Niego, a On będzie działał jak zechce.
                    Agnieszka

Wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny jest skierowane do wszystkich ochrzczonych. Jest to nasz obowiązek wynikający z posłania, które dał wszystkim uczniom Pan Jezus: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

„Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie.”
                    1 Tes 5, 21


Trudnej sztuki ewangelizacji uczymy się najbardziej poprzez rozeznawanie i podejmowanie działań ewangelizacyjnych. Znając kerygmat i sposoby jego głoszenia, chcemy uczyć się jak coraz bardziej skutecznie go głosić.

zajęcia prowadzi: ks. Rafał Jarosiewicz

Zaloguj się, by skomentować
Top