Najnowsze

- Gru 11, 2016
„Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi”. Jk 5, 7 „Panie mój, kiedy pokusa mija, widzę, czuję i rozumiem to wszystko. W chwili pokusy ...
- Gru 10, 2016
„Szczęśliwi, którzy cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy”. Syr 48, 11 „Budzę się często z modlitwą na ustach, albo po to, by spojrzeć na Jezusa i od ...
- Gru 09, 2016
„O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale”. Iz 48, 18 „Wiele cierpiałam, bo nie spoglądałam na Pana Jezusa, tylko na siebie”. bł. ...
- Gru 08, 2016
„Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”. Łk 1, 30 „Za moją Matką Najświętszą pragnę na każdą chwilę powtarzać: Oto ja służebnica Pańska”. bł. Franciszka ...
- Gru 07, 2016
Msza Święta w intencjach, które zostały (do dnia dzisiejszego) nadesłane, tych opublikowanych w księdze gości na www.pozytywnego.pl oraz przekazanych ks. Rafałowi Jarosiewiczowi do modlitwy.  
- Gru 07, 2016
„Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Mt 11, 28 „Na modlitwie zawsze znajduję pomoc, pokrzepienie i światło”. bł. ...
- Gru 06, 2016
Msza Święta o dobre przeżycie i piękne owoce Rekolekcji Adwentowych, które dziś rozpoczynają się w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Legnicy.    
- Gru 06, 2016
„Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów”. Ps 96, 3 „Wiele zajęć Pan Jezus mi dawał, ale też wiele pomocy i wewnętrznej łaski”. bł. Franciszka ...
- Gru 05, 2016
Msza Święta o dobre przeżycie i piękne owoce Rekolekcji Adwentowych, które dziś rozpoczynają się w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Legnicy.  
- Gru 05, 2016
„Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie!” Iz 35, 1 a „Duch Święty to sama miłość. On daje miłość, a bez Niego nie ma prawdziwej miłości”. bł. ...
- Gru 04, 2016
Msza Święta w intencji podanej na Misjach parafialnych, które trwają w parafii Niepokalanego Serca NMP w Łochowie.  
- Gru 04, 2016
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Łk 3, 4 „Pan mój zachęcał mnie do pracy dla Jego miłości, do ułożenia sobie godzin, naznaczenia czasu na wszystko”. bł. Franciszka ...
- Gru 03, 2016
Msza Święta w intencji podanej na Misjach parafialnych, które trwają w parafii Niepokalanego Serca NMP w Łochowie.    
- Gru 03, 2016
„Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie”. Mt 10, 6 - 7 „Uciszyłam się, ufając Panu Jezusowi bez granic i oddając Mu się całkowicie ...
- Gru 03, 2016
„Uczeni w Prawie wiedzieli wszystko, znali całą dogmatykę tamtych czasów, całą teologię moralną tamtych czasów, wszystko. Ale nie mieli wiary, ponieważ ich serce oddaliło się od Boga. Można albo ...
- Gru 02, 2016
Na początku XX wieku w kościołach protestanckich dało się zauważyć charyzmatyczne ożywienie, które w latach 60. zaowocowało powstaniem w Kościele katolickim pierwszych grup Odnowy Charyzmatycznej. ...

Hide Main content block

Top